Sisseastumine

KEDA OOTAME

Ootame avatud meelega intelligentseid noori, kes tunnevad huvi kunsti, kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja ruumilise keskkonna vastu.

Magistriõppesse astumise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon kunstiteaduses või muul humanitaaralal (nt ajalugu, teatriteadus, semiootika, kunstipedagoogika, kultuurantropoloogia, mitmed kunsti ja disainiga seotud erialad).

 

AVALDUSTE ESITAMINE

15.–29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59

29.06.2020 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7 koha peal kell 10:00–16:00

01.–07.07.2020 koha peal toimuvad vestlused

10.07.2020 vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

  1. Erialane essee (4. juulil kell 10.00–13.00) – Essee kirjutatakse etteantud kunstiteose reproduktsiooni põhjal. Essee eesmärgiks on teost lühidalt analüüsida ja esitada selle omapoolne tõlgendus. Essee kirjutamine ei eelda eelnevaid teadmisi analüüsitavast teosest ega varasemat kokkupuudet kunstiajaloo ainega. Tudengikandidaat näitab oma kirjatöös pildi vaatamise ja analüüsioskust ning võimet siduda pildil nähtut üldkultuuriliste taustateadmistega. Essee pikkuseks on 2–4 lk. Reprode hulgas on nii maalikunsti, arhitektuuri kui disaini näiteid, sisseastuja saab analüüsitava repro valida kolme variandi hulgast. Essee kirjutamisele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahendid essee kirjutamiseks.
  2. Vestlus (5. juulil kell 10.00–14.00) – Individuaalse vestluse aeg antakse teada pärast essee kirjutamist. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute bakalaureuse erialale astujad vestlusel varasemaid töid esitama ei pea. Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilist ja kunstiajaloolist problemaatikat puudutavatele küsimustele. Vajaduse korral võidakse küsida täpsustavaid küsimusi essee kohta. Uuritakse tudengikandidaadi motivatsiooni õppima tulekul.

Konkursipall koosneb kolmest hindest:
– essee 10 punkti
– vestlus 10 punkti
– eesti keele / eesti keel teise keelena riigieksam 5 punkti.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Kirjalik tekst võib olla osa bakalaureusetööst või essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.

Komisjon on kirjalikult esitatud materjalidega eelnevalt tutvunud ning kohapeal toimub vabas vormis vestlus. Vestlusel on oluline näidata oma analüüsioskust, võimet näha kunsti- ja visuaalkultuuri probleeme ühiskondlikus kontekstis ning erialast motiveeritust. Vestlusel võidakse esitada täpsustavaid küsimusi esitatud tekstinäidise kohta.

Vestlusele võib kaasa võtta täiendavaid materjale oma senise erialase tegevuse kohta: näiteks ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, museoloogia või kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud ja/või kavandatavate näitustega.

Motivatsioonikiri peaks põhjendama, miks soovib kandideerija õppida just sellest õppeasutuses ja erialal ning millised uurimisteemad teda huvitavad.

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepalli süsteemis. Vastuvõtulävend on viis palli.

Hinnatakse kandidaadi valmisolekut magistriõpinguteks ja uurimistööks, kirjalikku ja suulist väljendusoskust, orienteerumist kunsti- ja visuaalkultuuri väljal, erialaste probleemide analüüsimise oskust ning motiveeritust õppida valitud erialal.

DOKTORIÕPPE VASTUVÕTT

Doktoriõppesse vastuvõtt toimub vestluse alusel.

Sisseastuja esitab SAIS-is koos avaldusega:

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepalli süsteemis.

 

LISAINFO

LISAINFO

Eksamile tuleb tulla vähemalt 10 minutit enne eksamiplaanis märgitud kellaaega koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Pärast eksamiülesande teada saamist ei ole eksamiruumist lahkumine lubatud.

Õppekohtad täidetakse vastavalt kandidaatide sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.

Esita avaldus ja dokumendid siin.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee