Sisseastumine

KEDA OOTAME

Ootame avatud meelega intelligentseid noori, kes tunnevad huvi kunsti, kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja ruumilise keskkonna vastu.

Magistriõppesse astumise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon kunstiteaduses või muul humanitaaralal (nt ajalugu, teatriteadus, semiootika, kunstipedagoogika, kultuurantropoloogia, mitmed kunsti ja disainiga seotud erialad).

AVALDUSTE ESITAMINE

17. juuni–1. juuli 2019 SAISis kuni 23:59ni
1. juulil 2019 kohapeal kell 10:00–16:00 (Põhja pst 7)

EKSAMID

BAKALAUREUSEÕPE (eksamid toimuvad vahemikus 1.–12. juuli 2019)

  1. Erialane essee – Essee kirjutatakse etteantud kunstiteose reproduktsiooni põhjal. Essee eesmärgiks on teost lühidalt analüüsida ja esitada selle omapoolne tõlgendus. Essee kirjutamine ei eelda eelnevaid teadmisi analüüsitavast teosest ega varasemat kokkupuudet kunstiajaloo ainega. Tudengikandidaat näitab oma kirjatöös pildi vaatamise ja analüüsioskust ning võimet siduda pildil nähtut üldkultuuriliste taustateadmistega. Essee pikkuseks on 2–4 lk. Reprode hulgas on nii maalikunsti, arhitektuuri kui disaini näiteid, sisseastuja saab analüüsitava repro valida kolme variandi hulgast. Essee kirjutamisele kaasa võtta: isikut tõendav dokument ja kirjutusvahendid essee kirjutamiseks.
  2. Vestlus – Individuaalse vestluse aeg antakse teada pärast essee kirjutamist. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute bakalaureuse erialale astujad vestlusel varasemaid töid esitama ei pea. Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilist ja kunstiajaloolist problemaatikat puudutavatele küsimustele. Vajaduse korral võidakse küsida täpsustavaid küsimusi essee kohta. Uuritakse tudengikandidaadi motivatsiooni õppima tulekul.

MAGISTRIÕPE (4. juulil 2019 algusega kell 10.00)

Vastuvõtt magistriõppesse toimub vestluse alusel. Sisseastuja esitab koos dokumentidega 5–10 leheküljelise kirjaliku teksti, bakalaureusetöö või portfoolio ja eluloo. Kirjalik tekst võib olla osa bakalaureusetööst või essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.

Vestlusel on oluline näidata oma analüüsioskust, võimet näha kunsti- ja visuaalkultuuri probleeme ühiskondlikus kontekstis ning erialast motiveeritust. Vestlusele võib kaasa võtta täiendavaid materjale oma senise erialase tegevuse kohta: näiteks ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, infomaterjali senise tegevuse kohta, kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud ja/või kavandatavate näitustega.

DOKTORIÕPE (4. juulil 2019 algusega kell 14.00)

Doktoriõppesse vastuvõtt toimub vestluse alusel, kus komisjon vaatab üle varem esitatud (ja kaitstud) magistritöö, doktoritöö projekti, eluloo ja motivatsioonikirja.

LISAINFO

Eksamile tuleb tulla vähemalt 10 minutit enne eksamiplaanis märgitud kellaaega koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Pärast eksamiülesande teada saamist ei ole eksamiruumist lahkumine lubatud.

Kunstiteaduse erialal BA tasemel on nõutud eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksami sooritused.

BAKALAUREUSEÕPPE eksamite konkursipall koosneb 3 hindest:
– essee 10 punkti
– vestlus 10 punkti
– eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam 5 punkti

Õppekohtad täidetakse vastavalt kandidaatide sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.

Esita avaldus ja dokumendid siin