Ülevaade

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on Eesti peamine kunstiteadusele keskenduv akadeemiline uurimisasutus, kus töötab laia kompetentsiga teadlaskond, kelle tegevusel on mitmesuguseid väljundeid. Instituut tegeleb kõrgel tasemel humanitaarteaduslike uurimisprojektidega kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja nõukogude kultuuri uuringute vallas, tehes tihedat koostööd Eesti ja muu maailma ülikoolide ja uurimisasutustega. Uurimistulemusi publitseeritakse niihästi monograafiatena, artiklitena hinnatud rahvusvahelistes teadusajakirjades ja -kogumikes kui ka rahvuskultuurile olulistes väljaannetes nagu koguteoses “Eesti kunsti ajalugu” või sarjas “Etüüde nüüdiskultuurist”.

KVI panustab aktiivselt teadmiste vahetusse ja teadustegevuse organiseerimisse nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Instituudiga seotud teadlased ja kraadiõppurid osalevad mitmesugustes akadeemilistes erialavõrgustikes, mille tulemusel on KVI korraldanud või kaaskorraldanud suuri rahvusvahelisi konverentse (näiteks Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku EAHN 5. rahvusvaheline konverents 2018. aastal). Oluliseks peetakse ka teadlaste mobiilsust: KVI teadlased osalevad konverentsidel jt erialastel üritustel ja täiendavad teadmisi välisülikoolide juures töötades, instituut omakorda võõrustab külalistena teadlasi teistest kõrgkoolidest.

KVIs loodavaid uusi teadmisi vahendatakse akadeemilise erialapubliku kõrval erinevates vormides ka laiemale avalikkusele: lisaks kohalikele kunsti- ja kultuurihuvilistele avatud konverentside, seminaride ja loengute korraldamisele kureerivad KVIga seotud teadlased näitusi Eesti muuseumites. Samuti avaldatakse populaarteaduslikke tekste ja osaletakse massimeedia vahendusel ühiskondlikes kultuuri- ja teadusteemalistes aruteludes.

PEAMISED UURIMISVALDKONNAD:

– kunstihistoriograafia, rõhuasetusega Baltimaadel 19. ja 20. sajandi lõikes (suuna juht prof Krista Kodres). Käsitlusalused teemad ulatuvad baltisaksa pärandist sotsialismiaja ja taasiseseisvumise järgse kunstiajalookirjutuseni.

– nõukogude arhitektuuri, materiaalse ja visuaalkultuuri ajalugu (suuna juht prof Andres Kurg), Eesti 1960.–1970. aastate tarbekunstist-disainist ja Baltimaade sõjajärgsest masselamuehitusest Moskva nn paberarhitektuurini.

– visuaalkultuuri uuringud ja pilditeooria, rõhuga semiootikal ja fenomenoloogial (suuna juht prof Virve Sarapik). Teemad ulatuvad Edmund Husserli ja Charles Sanders Peirce’i teooriatest kaasaegse visuaalkultuuri ja mälu diskursusteni.

Lisaks on KVI ekspertiisi valdkondadeks Baltikumi varauusaja kunst ja arhitektuur ning feministlik kunstiteadus.

KVI uurimisseminar: Margaret Tali

Neljapäeval, 31. jaanuaril toimuval KVI uurimisseminaril räägib Margaret Tali teemal "Ebamugavad teadmised Balti kunstis ja dokumentaalfilmis". Seminar algab kell 16:00 ruumis A302. Uurimisseminarides tutvustavad KVIga seotud teadlased ...

KVI uurimisseminar: Virve Sarapik

16. jaanuaril toimub KVI ning asutustevahelise kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma ühine uurimisseminar. Kõneleb professor Virve Sarapik teemal "Boris Groys ja Nõukogude Liit". Seminar algab kell 16:00 ruumis ...

KVI uurimisseminar: Katrin Kivimaa

5. detsembril taasavas KVI oma uurimisseminaride sarja. Avakõnelejaks oli Katrin Kivimaa, ettekande teemaks "Feministlik kultuurifestival jõuab Eestisse: Ladyfest 2011– ...

EKA võõrustab arhitektuuriajaloo hiidkongressi

Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku EAHN (European Architectural History Network) 5. rahvusvaheline konverents toimub 13.–16. juunil 2018 Tallinnas Rahvusraamatukogu ruumides. Läbi kolme konverentsipäeva on programmis viis ...

Jaak Kangilaski koostatud “Eesti kunsti ajalugu 1940-1991. 6. köide, II osa” sai ajalookirjanduse aastapreemia!

Tallinna Linnaarhiivis anti üle Eesti ajalookirjanduse aastapreemia Täna anti Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 4) üle Eesti 2016. aasta ajalookirjanduse preemia. Ekspertkomisjon tunnistas 2016. aasta ...

Kunstiteaduse Instituudi uurimisgrupile määrati tihedal riiklikul konkursil uurimistoetus

2015. aastaks esitati Eesti Teadusagentuurile 141 otsingu- ja 93 stardiprojekti taotlust. Hindamisnõukogu eelotsusega tehakse ettepanek rahastada sel aastal kokku 54 uurimisteemat, sh 34 stardiprojekti ja 20 otsinguprojekti – bio- ja ...