Lõputööd

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd asuvad instituudi teadussekretäri kabinetis (ruum D309.1). Reeglina lõputöid välja ei laenutata, kuid töödega on võimalik tutvuda ning soovi korral osaliselt paljundada, kui lepite selles eelnevalt kokku, kirjutades aadressil mari.laaniste@artun.ee.

Alates 2013. aastast kaitstud magistri- ja doktoritööd leiab ka EKA repositooriumist.

Kaitstud doktoritööd

2019 Kädi Talvoja Karm stiil eesti kunstiajalookirjutuse kontekstis (Severe Style in the Context of Estonian Art History Writing)

Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit. 2019 Leila Lükko. Kunstnik Nikolai Kummitsa ...

Kaitstud bakalaureusetööd

2019 Mia Maria Rohumaa. Naispühakud Tallinna Niguliste kiriku peaaltari retaablil. Juhendaja dr Anneli Randla, retsensent mag Kerttu Palginõmm. Darja Jefimova. Muuseumide kogumispõhimõtted ja -praktikad Eesti ...

KVI vilistlaste välisülikoolides kaitstud doktoritööd

Triin Jerlei, “Industrial Designers within the Soviet Estonian Design Ideology of the Late Socialist Period, 1965–1985” Kaitstud 2016 Brightoni ülikoolis. Margaret Tali, “Speaking Absence. Art Museums, ...