Lõputööd

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd asuvad instituudi teadussekretäri kabinetis (ruum D309.1). Reeglina lõputöid välja ei laenutata, kuid töödega on võimalik tutvuda ning soovi korral osaliselt paljundada, kui lepite selles eelnevalt kokku, kirjutades aadressil annika.toots@artun.ee.

Alates 2013. aastast kaitstud magistri- ja doktoritööd leiab ka EKA repositooriumist.

Kaitstud doktoritööd

2021 Greta Koppel „Hüvasti, konossöörlus? Kunstiteos kui kunstiajaloolise uurimise kese“ („Farewell to Connoisseurship? The Work of Art in the Focus of Art Historical Research”)

Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit. 2022 Rahel Aerin Eslas. Tõde maalikunstis. ...

Kaitstud bakalaureusetööd

2022 Liis Aleksejeva. "Digitaalselt sündinud arhitektuuri säilitamine Eesti Arhitektuurimuuseumi digikogu näitel". Juhendaja: Ingrid Ruudi Kai Vallikivi. "Eksperimentaalprojekteerimine ...

KVI vilistlaste välisülikoolides kaitstud doktoritööd

Triin Jerlei, “Industrial Designers within the Soviet Estonian Design Ideology of the Late Socialist Period, 1965–1985” Kaitstud 2016 Brightoni ülikoolis. Margaret Tali, “Speaking Absence. Art Museums, ...

Riiklikud preemiad

KVI tudengite pälvitud preemiad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2021 Kadri Vahe, „Töö privaatsfääri kujundajana: loominguliste liitude korterelamud Nõukogude Eestis“ (juh Epp Lankots). ...