Lõputööd

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd asuvad instituudi teadussekretäri kabinetis (ruum D309.1). Reeglina lõputöid välja ei laenutata, kuid töödega on võimalik tutvuda ning soovi korral osaliselt paljundada, kui lepite selles eelnevalt kokku, kirjutades aadressil annika.toots@artun.ee.

Alates 2013. aastast kaitstud magistri- ja doktoritööd leiab ka EKA repositooriumist.

Vaata ka Regina Metsa Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi 30. juubeliks koostatud ettekannet esimeste KVI vilistlaste mälestustest.

Kaitstud doktoritööd

2023 Anders Härm  „Allumatud kehad. Radikaalsed performatiivsed praktikad 20. ja 21. sajandi kunstis ja kultuuris“ [

Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit. 2023 Brigit Arop. Naiste sõprusest ...

Kaitstud bakalaureusetööd

2023 Anni Pajo. "Autsaiderkunsti olemus hilisnõukogude perioodil Linda Lepiku maalide näidetel". Juhendaja Virve Sarapik, retsensent Sigrid Saarep. Monika Süvari. "Individuaalelamuehituse ...

KVI vilistlaste välisülikoolides kaitstud doktoritööd

Triin Jerlei, “Industrial Designers within the Soviet Estonian Design Ideology of the Late Socialist Period, 1965–1985” Kaitstud 2016 Brightoni ülikoolis. Margaret Tali, “Speaking Absence. Art Museums, ...

Riiklikud preemiad

KVI tudengite pälvitud preemiad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2021 Kadri Vahe, „Töö privaatsfääri kujundajana: loominguliste liitude korterelamud Nõukogude Eestis“ (juh Epp Lankots). ...