Lõputööd

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd asuvad instituudi teadussekretäri kabinetis (ruum D309.1). Reeglina lõputöid välja ei laenutata, kuid töödega on võimalik tutvuda ning soovi korral osaliselt paljundada, kui lepite selles eelnevalt kokku, kirjutades aadressil annika.toots@artun.ee.

Alates 2013. aastast kaitstud magistri- ja doktoritööd leiab ka EKA repositooriumist.

Kaitstud doktoritööd

2020 Ingrid Ruudi Spaces of the Interregnum. Transformations in Estonian Architecture and Art, 1986–1994 (Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis 1986–1994)

Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit. 2020 Gerli Mägi. Efemeerse kunstivormi ...

Kaitstud bakalaureusetööd

2021 Anita Kodanik. "Idaeuroopalik identiteet taasiseseisvunud Eesti kunstis näituste "Eesti kui märk", "Räägime rahvuslusest" ja "Uue ida lapsed" näitel". Juhendaja Gregor Taul, retsensent Hanno ...

KVI vilistlaste välisülikoolides kaitstud doktoritööd

Triin Jerlei, “Industrial Designers within the Soviet Estonian Design Ideology of the Late Socialist Period, 1965–1985” Kaitstud 2016 Brightoni ülikoolis. Margaret Tali, “Speaking Absence. Art Museums, ...

Riiklikud preemiad

KVI tudengite pälvitud preemiad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2019 Eliis Vaino, “1919. aasta eesti kunsti ülevaatenäitus ja selle retseptsioon kultuurimälu ning kaanoni kontekstis” (juh Virve Sarapik). ...