Lõputööd

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd asuvad instituudi teadussekretäri kabinetis (ruum D309.1). Reeglina lõputöid välja ei laenutata, kuid töödega on võimalik tutvuda ning soovi korral osaliselt paljundada, kui lepite selles eelnevalt kokku, kirjutades aadressil mari.laaniste@artun.ee.

Alates 2013. aastast kaitstud magistri- ja doktoritööd leiab ka EKA repositooriumist.

Kaitstud doktoritööd

2016 Elnara Taidre Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis (Model, Metaphor, Play: The Total Mythological Work of Art in the Context of Paradigm Shift in ...

Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit. 2018 Kersti Möldre. Kunstigalerii roll ...

Kaitstud bakalaureusetööd

2018 Karolina Vasser. Eesti animafilmi teisenemine 20. sajandi viimasel veerandil Rein Raamatu režissööritöö näitel. Juhendaja prof Virve Sarapik, retsensent mag Elise Eimre Eliis ...

KVI vilistlaste välisülikoolides kaitstud doktoritööd

Triin Jerlei, “Industrial Designers within the Soviet Estonian Design Ideology of the Late Socialist Period, 1965–1985” Kaitstud 2016 Brightoni ülikoolis. Margaret Tali, “Speaking Absence. Art Museums, ...