Lõputööd

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd asuvad instituudi teadussekretäri kabinetis (ruum D309.1). Reeglina lõputöid välja ei laenutata, kuid töödega on võimalik tutvuda ning soovi korral osaliselt paljundada, kui lepite selles eelnevalt kokku, kirjutades aadressil mari.laaniste@artun.ee.

Alates 2013. aastast kaitstud magistri- ja doktoritööd leiab ka EKA repositooriumist.

Kaitstud doktoritööd

2019 Kädi Talvoja Karm stiil eesti kunstiajalookirjutuse kontekstis (Severe Style in the Context of Estonian Art History Writing)

Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit. 2020 Gerli Mägi. Efemeerse kunstivormi ...

Kaitstud bakalaureusetööd

2020 Kerly Ritval. Disainkunst Eesti protsendikunstis 2011–2019. Juhendaja Ingrid Ruudi, retsensent Gregor Taul. Johanna-Elisabeth Tärno. Kineetiline kunst avalikus ruumis Kaarel Kurismaa ...

KVI vilistlaste välisülikoolides kaitstud doktoritööd

Triin Jerlei, “Industrial Designers within the Soviet Estonian Design Ideology of the Late Socialist Period, 1965–1985” Kaitstud 2016 Brightoni ülikoolis. Margaret Tali, “Speaking Absence. Art Museums, ...