Sündmused

Konverents “Viirastus piiril. Idaeurooplase passioon. Emil Tode „Piiririik“ – 30”

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 17. konverents toimub 16. oktoobril 2023 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis (Harju 1). “…liha on ümberringi valmis, mu Angelo, aga vaimu pole kuskil.” 1993. aasta 7. ...

KVI uurimisseminar: Mari Laaniste

18. oktoobril kell 16.00 peab Mari Laaniste KVI uurimisseminari raames loengu "Restauratiivne nostalgia 1990. aastate Eesti mängufilmides". Siirdeaegse Eesti kultuuri ja ...

Jaak Tombergi uurimuse esitlus

2. juunil kell 18.00 esitleb Jaak Tomberg EKA aatriumi lohus oma uurimust "Kuidas täita soovi. Realism, teadusulme ja utoopiline kujutlusvõime" (2023). Raamat uurib utoopiat ...

Arutelu: Nelson Goodmani „Kunsti keeled. Käsitlus sümbolite teooriast”

24. mail kell 16.00 võetakse arutelu alla hiljuti Avatud Eesti raamatu sarjas ilmunud Nelson Goodmani „Kunsti keeled. Käsitlus sümbolite teooriast”. Goodmani „Kunsti keeled” on 20. sajandi kunstifilosoofia ja ...

Konverents „Dekadents eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“

4.–6. mail 2023 toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli konverents „Dekadents eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“, mis tõukub 1980. aastatel alanud ...

KVI magistrikonverents

Neljapäeval, 30. märtsil 2023 kell 11.00–15.30 toimub ruumis C204 KVI magistrikonverents. Ettekanded: Mailis Timmi, "Galerii – ärimaailma mõjuagent kunstiväljal või kunstniku loomekarjääri ...

Anders Härmi doktoritöö kaitsmine

21. veebruaril kaitseb Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorant Anders Härm doktoritööd

Näituse ajalood ja dokumentatsiooni roll: alustades Ukraina kunstiajaloo kirjutamisega

Üritus toob kokku hiljutise uurimustöö Ukraina 20. sajandi kunstiajaloo kirjutamise võimalustest olukorras, kus kunstiajaloo kaanon siiani puudub. Keskendudes nõukogude perioodi ja selle järgsele kunstile, avavad kunstiajaloolased Olga ...

KVI professor Virve Sarapik valiti RIHA juhatuse liikmeks

Sel sügisel osales Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut esimest korda Rahvusvahelise Kunstiajaloo Uurimisinstituutide ...

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi juubeliseminar “Teise pilk”

18. novembril tähistab Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut oma 30. juubelit Marko Raadi filmide linastuse ja juubeliseminariga “Teise pilk”. Seminar keskendub pilgule, mis on suunatud KVI poole teiste ...

Vikerkaare erinumber „Piltide impeerium“ ja KVI 30

Ilmunud on Vikerkaare erinumber „Piltide impeerium“. Sel sügisel tähistab EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut oma 30. juubelit.

Euroopa Esteetikaühingu aastakonverents EKA-s

28.-30. juunini 2022 toimub Eesti Kunstiakadeemias Euroopa Esteetikaühingu aastakonverents. Peakõnelejad: Professor 

Konverents “Öelda kõike ja igal viisil. Tartu eksperimentaalsus 1988–2010” Tartus ja Zoomis

Kava: 12.00 Kogunemine ja avasõnad 12.30 - 14.00 Taavi Hallimäe, Jüri Ehlvesti ...

Seminar „Sarnasus erinevuses“ EKAs ja Kumus

13.–14. mail toimub Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Kunstimuuseumi koostöös Balti regionaalse ja võrdleva kunstiajaloo seminar, mis toob kokku kunstiteadlased ja kuraatorid kolmest Balti ...

Ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi kultuuripärandi erinumbri esitlus

8. märtsil kell 18.00 toimub EKA galeriis ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi kultuuripärandi erinumbri "Pärandistamine ja pärand" esitlus. Erinumbri toimetaja on Anneli Randla. Kultuuripärandi eri tahke lahkavas ...

Rahvusvaheline seminar “Cultural heterologies and democracy. Culture in the Baltic countries in the 1990s”

17.–19. augustil 2021 toimus Viinistus rahvusvaheline seminar „Cultural heterologies and democracy. Culture in the Baltic countries in the 1990s“. ...

Ilmus ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi uus number

Erinumbrisse on koondatud artiklid, mis lahkavad kultuuripärandi eri tahke. Esimese ploki moodustavad artiklid, mis tegelevad (hilis)nõukogudeaegse keerulise pärandiga, mille laiem aktsepteerimine väärtusliku või ...

Greta Koppeli doktoritöö kaitsmine

10. detsembril 2021. aastal algusega kell 15.00 kaitseb Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorant Greta Koppel doktoritööd „Hüvasti, konossöörlus? Kunstiteos kui kunstiajaloolise uurimise kese“ ...

Siirdeaja kultuuripoliitikad. Konverents sarjast “Etüüde nüüdiskultuurist”

Esmaspäeval, 24. mail leiab Tallinna Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1) ning Zoomis aset sarja "Etüüde nüüdiskultuurist" järjekorras viieteistkümnes konverents, "Siirdeaja kultuuripoliitikad". Eesti Vabariigi taasloomine 1991. aastal ...

Kunstiteaduse tudengite kureeritud näitus „Eraldatuses” Tartu Kunstimuuseumis

15. mail avatakse Tartu Kunstimuuseumis Eesti Kunstiakadeemia museoloogia, kuraatoriõppe ja muinsuskaitse eriala magistrantide kureeritud näitus „Eraldatuses”, mis käsitleb erinevatel aegadel ja ...

KVI magistrikonverents

31. märtsil kell 14.00–17.30 toimub Zoomi vahendusel KVImagistrikonverents, kus magistrandid tutvustavad kaitsmise eel oma uurimisteema üht tahku. Magistrikonverentsil ...

Jaak Tomberg esineb KVI-s

Neljapäeval, 18. märtsil kell 16.00 toimub KVI-s uurimisgrandi "Prognoos ja fantaasia hilisnõukogude arhitektuuris" raames esimene temaatiline seminar. Külalisettekandega "Teadusulme esteetika ...

KVI uurimisseminar: Krista Kodres

Ettekandes "Ikonoloogia hiiliv tulemine ENSV-sse" arutleb Krista Kodres kunstiajaloo metodoloogilise seisundi üle Eesti NSV-s 1960.–1980. aastatel. Erilist tähelepanu pöörab Kodres ikonoloogilise meetodi tutvustamise kronoloogiale ja viisidele. ...

Baltic Worlds erinumber Margaret Taliga

Ilmus ajakirja Baltic Worlds erinumber "Lugedes vaikusi, põimides ajalugusid", mille on toimetanud KVI teadur Margaret Tali ning Ieva Astahovska. Rohke pildimaterjaliga erinumber kasvas välja Eesti ...

KVI uurimisseminar: Kristina Jõekalda

Neljapäeval, 17. detsembril peab värskelt doktorikraadi kaitsnud Kristina Jõekalda KVI uurimisseminari raames ettekande “Kivisse kirjutatud identiteet? 19. sajandi järelelu, ehk muutuvaid vaateid Eesti kirikute gotiseerivale ...

Ingrid Ruudi doktoritöö kaitsmine

18. detsembril 2020. a kaitseb Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorant Ingrid Ruudi doktoritööd „Spaces of the Interregnum. Transformations in Estonian Architecture and Art, 1986–1994“ („Ruumiline ...

KVI uurimisseminar: Kädi Talvoja

19. novembril toimub KVI uurimisseminar, mille raames räägib Kädi Talvoja teemal „Balti kunsti internatsionaalsed ahelad?“. KVI uurimisseminarides arutlevad kunstiteadlased kolleegide, tudengite ja ka teiste huvilistega aktuaalsete teemade, ...

Kristina Jõekalda doktoritöö kaitsmine

20. novembril 2020. a kaitseb Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri eriala doktorant Kristina Jõekalda doktoritööd „German Monuments in the Baltic Heimat? A ...

Konverents “Kõik lähevad kuhugile. Peeter Sauter, “Indigo” – 30″

5. oktoobril toimub KVI kaaskorraldamisel Tallinna Kirjanike maja musta laega saalis konverents "Kõik lähevad kuhugile. Peeter Sauter, "Indigo" – 30". Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 14. konverents on pühendatud 30 aasta möödumisele Peeter ...

Epp Lankotsa loeng suvilatest hilisnõukogude Eestis

Kolmapäeval, 30. septembril kell 18 Rotermanni soolalaos toimuva loengu teema on puhkus ja arhitektuur. Loengusarja ELAV RUUM kolmanda hooaja avakülaline on arhitektuuriajaloolane Epp ...

“Suvila” näitus avatud Arhitektuurimuuseumis

Eesti Arhitektuurimuuseumis on avatud EKA teadusprorektori Epp Lankotsi ja Triin Ojari kureeritud näitus “Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil” Näituse ...

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud materjale Eesti sotsiaalmajanduslikust arengust. Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast, 2006. alates annab ...

Raamatuesitlus: “Eesti kunsti ajalugu 4, 1840–1900”

Raamatu "Eesti kunsti ajalugu 4” esitlus toimub 17. juunil algusega kell 17:00 ...

David Vseviov nimetati EKA emeriitprofessoriks

19. mail toimunud EKA senati istungi otsusega nimetati KVI professor David Vseviov emeriitprofessoriks alates 1. septembrist 2020. Prof. Vseviov on Eesti ...

KVI avas eriolukorra veebilehe

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi tavapärase tegevuse hulka kuulub tihe suhtlus avalikkusega, oma eriala tutvustamine ning kunsti-, arhitektuuri- ja disainiteadmiste vahendamine laiemale publikule. Et see sujuks ka eriolukorra ...

KVI magistrikonverents 30. märtsil

30. märtsil 2020 algusega kell 10:00 leiab aset KVI 2020. aasta magistrikonverents, kus magistrandid tutvustavad kaitsmise eel oma magistriprojekte. Eriolukorrast tulenevalt toimub konverents seekord veebiseminarina piiratud osaliste ringile, ...

Raamatuesitlus: “Eesti kunsti ajalugu 4, 1840–1900” on edasi lükatud

Valminud on koguteose „Eesti kunsti ajalugu" 4. köide, mis katab ajavahemikku 1840–1900. Raamatu esitlus, mis pidi toimuma 17. märtsil, on olude sunnil edasi lükatud, uus aeg ja koht selgitamisel. “Eesti kunsti ajaloo” neljas köide pakub ...

KVI uurimisseminar on edasi lükatud

19. märtsiks kavandatud KVI uurimisseminar on edasi lükatud, uus toimumisaeg selgitamisel. Seminaril kõneleb dr Kädi Talvoja teemal "Balti kunsti internatsionaalsed ahelad. Balti kunstitriennaalide rollist regiooni kunstis nõukogude ...

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut võeti RIHA liikmeks

Eesti Kunstiakadeemia teatab rõõmuga, et EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on võetud Rahvusvahelise Kunstiajaloo ...

Rahvusvaheline sümpoosion “Vaikuse prismad”

21.–22. veebruaril 2020 toimub EKAs rahvusvaheline sümpoosion “Vaikuse prismad” ("Prisms of Silence"), kus analüüsitakse, kuidas me saaksime tähenduslikke vaikusi käsitleda. Huvi keskmes on Teise Maailmasõja, selle järgse perioodi ning ...

Kuraatoriõppe magistrantide õppereis Kopenhaagenisse

28. I – 3. II toimus KVI kuraatoriõppe magistrantide reis Kopenhaagenisse. Nädalase reisi jooksul külastati erinevaid kohalikke kunstiinstitutsioone, mida täiendasid kohtumised kuraatorite, kunstnike ja galeristidega. Kaheteistkümne põneva ...

KVI kaaskorraldatud konverents Berliinis: Marxism(s) in Art Historiography

Berliini Humboldti Ülikoolis toimus 31. jaanuarist 2. veebruarini 2020 KVI osalusel korraldatud konverents "Marxism(s) in Art Historiography", mis jätkab 2016. aastal Tallinnas alanud

Kaks KVI teadlaste uurimisprojekti pälvisid riiklikud teadusgrandid

Eesti Teadusagentuur kuulutas välja 2019. aasta personaalsete uurimistoetuste taotlusvooru tulemused. Taotlusvooru läbisid edukalt mõlemad EKA kunstiteaduse ja ...

KVI uurimisseminar: Hilkka Hiiop ja Greta Koppel

Esmaspäeval, 13. jaanuaril toimuval KVI uurimisseminaril kõnelevad Hilkka Hiiop ja Greta Koppel teemal "Tehniline kunstiajalugu ja võltsingud". Seminar algab kell 14:00 EKA ruumis A302. KVI uurimisseminarides arutlevad kunstiteadlased ...

KVI võõrustab suvekooli “German Heritage in Eastern Europe. Comparing Narratives, Finding New Perspectives”

5.–9. augustil 2019 toimub KVIs ja Ravila mõisas doktorantide ja noorteadlaste suvekool "German Heritage in Eastern Europe. Comparing Narratives, Finding New Perspectives" (Saksa pärand Ida-Euroopas. Võrreldes narratiive, otsides uusi ...

Ilmus kogumik Ida-Euroopa sõjajärgsest kunstiajalookirjutusest

Uurimisrühma “Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ...

Konverents “Mineviku lähivaade. Nüüdiskultuuri ajaloostamine”

16. mail toimub Tallinna Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1) konverents "Mineviku lähivaade. Nüüdiskultuuri ajaloostamine". Kuidas kirjeldada midagi, mis alles kestab? Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” selleaastane konverents võtab ...

Kädi Talvoja doktoritöö kaitsmine

17. mail 2019 kaitseb Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri eriala doktorant Kädi Talvoja oma doktoritööd "Karm stiil eesti kunstiajalookirjutuse kontekstis" ("Severe Style in the Context of Estonian Art ...

Andres Kurg: Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professorikandidaadi venia legendi loeng

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professori kandidaat Andres Kure venia legendi loeng “Fantaasia ja prognoos: Nõukogude arhitektuur ja visuaalkultuur ca. 1967”.

KVI uurimisseminar: Margaret Tali

Neljapäeval, 31. jaanuaril toimuval KVI uurimisseminaril räägib Margaret Tali teemal "Ebamugavad teadmised Balti kunstis ja dokumentaalfilmis". Seminar algab kell 16:00 ruumis A302. Uurimisseminarides tutvustavad KVIga seotud teadlased ...

KVI uurimisseminar: Virve Sarapik

16. jaanuaril toimub KVI ning asutustevahelise kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma ühine uurimisseminar. Kõneleb professor Virve Sarapik teemal "Boris Groys ja Nõukogude Liit". Seminar algab kell 16:00 ruumis ...

Üliõpilaste teadustööde konkursil premeeriti EKA-lasi Kristina Aasa ja Eliis Vainot

12.detsembril autasustati Eesti Teaduste Akadeemia saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas tunnustati taaskord ka Eesti Kunstiakadeemiat: Teise preemia magistriõppe üliõpilaste ...

Konverents “Etüüde pildist: pilt tänapäeva kultuuris”

10. detsembril toimub Eesti Kunstiakadeemias sarja "Etüüde nüüdiskultuurist" 12. konverents, kus seekord vahetatakse mõtteid pildi olemuse ja toimimise üle. Erinevaid humanitaarvaldkondi esindavad asjatundjad kogunevad arutlema selle üle, mida ...

KVI uurimisseminar: Katrin Kivimaa

5. detsembril taasavas KVI oma uurimisseminaride sarja. Avakõnelejaks oli Katrin Kivimaa, ettekande teemaks "Feministlik kultuurifestival jõuab Eestisse: Ladyfest 2011– ...

KVI 25. aastapäeva seminar

KVI tähistab oma 25. aastapäeva seminariga "25 aastat kunstiteaduse õpetamist Eesti Kunstiakadeemias. Kuhu edasi?" Seminar toimub 9. märtsil 2018

Üliõpilaste teadustööde konkursil premeeriti Eesti Kunstiakadeemiast Carla Castiajo ja Elnara Taidre doktoritööd

Carla Castiajo doktoritöö „Puhtus ja promiskuiteet. Uurimus juustest kui materjalist kunstis ja ehtekunstis” kaanepilt 5. detsembril autasustati Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis ...

Jaak Kangilaski koostatud “Eesti kunsti ajalugu 1940-1991. 6. köide, II osa” sai ajalookirjanduse aastapreemia!

Tallinna Linnaarhiivis anti üle Eesti ajalookirjanduse aastapreemia Täna anti Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 4) üle Eesti 2016. aasta ajalookirjanduse preemia. Ekspertkomisjon tunnistas 2016. aasta ...

Elnara Taidre kaitses KVI-s doktoritöö

21. detsembril 2016 kaitses Elnara Taidre Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis doktoritöö „Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis“. ...

Indrek Rünkla kaitses doktoritöö

25. novembril kaitses Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis Indrek Rünkla doktoritöö „Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika ...

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris (2015)

22.10.–24.10.2015 toimub Kumu kunstimuuseumi ja Kunstiteaduse instituudi ühiselt korraldatud konverents “Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris” Muutused, mis toimusid sotsialistliku Ida-Euroopa ...

Epp Lankotsa doktoritöö kaitsmine 18. detsembril 2014.a.

Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudis tuleb neljapäeval, 18. detsembril 2014.a. kaitsmiseleEpp Lankotsa doktoritöö „Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini ...

Andres Kurg kaitses 20. mail edukalt doktoritöö

20. mail 2014 kaitses Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse erialal doktoritöö Andres Kurg, kesvõttis vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpus Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja ...