Kuraatoriõpe

Pildil: Vent Space avapidu ja Marta Vaariku performance LOVER. Foto: Kaisa Maasik

Alates 2017. aasta sügisest on EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri erialal võimalik magistrantuuri õppesuunaks valida kureerimise eriala.

Kuraatoriinstitutsioon tänapäevases tähenduses tekkis kunstiväljale 1960–1970ndatel aastatel. Erialana nii ülikoolide kui ka kunstiinstitutsioonide juurde asutatud kuraatoriõppe programmides saab seda õppida peaasjalikult 1990ndate keskpaigast. Tegemist on seega noore erialaga, mis pealegi järjekindlalt keeldub formaliseerumast teatud standardseks ja universaalseks õppeprogrammiks. Enamik kunstiväljal tegutsevatest kuraatoritest on veendunud, et kuraatoriks ei saa õppida. Kuid kuraatoriõppe programm saab siiski aidata kuraatoriks kasvada.

Kuraatoriõppesse võib astuda ka ilma eelneva kunsti- või kunstiajaloo alase hariduseta. Piisab bakalaureusekraadist, huvist (kaasaegse) kunsti vastu ning soovist kunstnikega töötada.

Mis on kureerimine ja mida kuraator teeb?

Kureerimise kohta võib lihtsalt öelda, et kunsti kontekstis tähendab see enamasti näituse koostamist. Samas on see kindlasti midagi palju enamat: kureerimine on kunstiteoste vahelise seose lavastamine — ei kureerita mitte kunstiteoseid, vaid kunstiteoste vahelist ruumi. Tegelikult on kureerimine just selle ruumi väestamine/mõtestamine. Kuratoorne laiemas plaanis on aga kõik, mis seostub kunstniku, kunstiteose ja vaataja kohtumise vahendamisega; see võib olla kontseptualiseeritud näituseidee realiseerimine koostöös kunstnikega, see võib olla kunstniku ja kunstiteose presentatsioon teatud asepektist; see võib olla ka kunstiajaloo kirjutus või esseistika ruumis; see võib olla dialoogi pidamine kunstnikuga personaalnäituse ettevalmistamise raames ning sisaldada kunstiteose produktsiooni ja rahastuse organiseerimist…

Ja tegelikult võib kureerida ka palju muud: videoprogrammi, festivali, kunstnike residentuuri, raamatut, konverentsi jne. Institutsionaalsed kuraatorid kureerivad ka kunstiasutuste nagu muuseumide, galeriide, kunsthallede programme. Samuti võiks kuraator olla vajadusel võimeline ka ise looma institutsioone ning muutuma kunstipresentatsiooni meetodeid uute eksponeerimisformaatide loomise kaudu. Oluline on vaid meeles pidada, et kuigi kuraator on ainus loominguline positsioon kunstiväljal kunstniku kõrval, ei ole kuraatorid kunagi kunstnikud, vaid üksnes kunsti ja kunstnike teenistuses.

Mida ja kuidas me õpetame?

Õpe magistrantuuris jaguneb suuresti kaheks. Esimesel semestril õpivad kunstiteaduse ja visuaalkultuuri eriala ja kuraatoriõppe eriala üliõpilased koos, saades aimu nii kunstiteaduse kui ka kureerimise teooriast ja põhiprobleemidest. Samuti tehakse ühiselt tutvust kunstisotsioloogia, visuaalkultuuri ja kriitilise teooria võtmemõistete ning semiootikaga. Teisest semestrist alates valivad üliõpilased endale õppesuuna ning keskenduvad erialale.

Üliõpilane omandab loengute ja seminaride käigus teadmised eriala ajaloost ning paiknemisest kunstiväljal, selle teoreetilistest, eetilistest ja poliitilistest põhiprobleemidest. Üliõpilane omandab näituste lugemise ja analüüsimise oskuse, mis on hea kuraatoritöö eelduseks praktikatel nii Eestis kui ka väljaspool. Korraldame õppereise nii naabermaadesse kui ka olulisematele aktuaalsetele kunstisuursündmustele (näiteks oleme külastanud Veneetsia biennaali ja Palermos toimunud Manifestat).

Samuti tutvub üliõpilane kureerimise praktilise poolega: projektikirjutamise põhimõtete, näituse installeerimise ja kujundamise problemaatikaga ning  omandab baasteadmised galeristitööst. 2018. aasta sügisest on kuraatoriõppe magistrandid koos vabade kunstide magistrantidega hallanud projektiruumi Vent Space, pakkudes avalikku väljundit EKA tudengitele. Teeme koostööd ka EKA galerii ning valikainete raames ka kunstierialade tudengitega. Arendame koostööd kohalike kunstiinstitutsioonidega ning otsime võimalusi, et meie üliõpilased saaksid sooritada mõnes neist erialapraktika juhtivate kuraatorite käe all. Keskset teoreetilist tuge kuraatorile enda projektide kontseptualiseerimiseks võiks leida “Kriitilise teooria seminarist”, kus käsitletakse kõige põletavamaid teemasid kunsti ja teooria ristumisnurkades.

Magistritöö

Kuraatorieriala magistritöö võib olla nii teoreetiline kunstiteaduslik käsitlus mõnest kureerimisega seonduvast probleemist kui ka praktiline töö (kuraatoriprojekt) koos teoreetilise saatetekstiga.

 

Täiendav info

Sisseastumine kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute MA õppekavale. Vt õppekava (saadaval ka PDF kujul).

Uudised ja sündmused

IDEATIONS EKA TV

Grupinäitus “Ideations of the World”

Grupinäitus “Ideations of the World" Avamine 21. mai, kell 19.00 Manufaktuuri 7, Uue Loomingu Majas (ULM). Kunstnikud: Alyona Movko-Mägi, Ats Kruusing, Cloe Jancis, Kati Müüripeal, Lara Brener, Laura Liventaal, Maris Paal, Noah Emanuel Morrison, Samuel Lehikoinen, Zody Burke Kuraator: Liisi Kõuhkna Graafiline disain: Taylor Tex Tehan Jaan Valsiner (2021) on kirjutanud, et kultuur on osa ...
Liminal Path – graphic design @calce___ Silvia Minali

Liminal Path

Avamine 2. mai kell 18.00-20.00 Näitus avatud 3.-8. mai kell 11.00-13.00 ja 15.00-19.00 Asukoht: Vent Space Üritus Facebookis Liminal Path – Liminaalne tee Liminaalne – ehk taju piiril, võtab arvesse kolme erinevat inimest ja nende piiride ühendamist ühe teekonna nimel, läbipääsu otsinguil labürinti läbides. Labürint ja näituse enda sees olemine. Labürindi sees olemine, läbi selle tee – on ...
VV

Permanent Visibility

Avamine 14.04.2022  18.00 - 21.00 Victori ja Valentini koostöös sündinud näitus käsitleb vatleja ja vaadeldava vahelist suhet. Näitust külastades eeldatakse, et olete ise teoste vaataja, kuid „Permanent Visibility“ puhul leiab külastaja, et teda jälgitakse nõndamoodi nagu seda tavaliselt tehakse kunstiteose puhul. Tehnoloogia antropomorfse olemuse uurimus, võtab kasutusele eraldi rühmitatud ...
Elo Vahtrik KVM

Elo Vahtrik – Kuidas vaadelda muru?

Elo Vahtriku näitus “Kuidas vaadelda muru?   Avamine reedel, 08.04.22 kell 18.00,millele järgneb performance kell 19.00. Näitus on avatud ka 09.04.22 15:00-20:00.   Elo Vahtriku näitus “Kuidas vaadelda muru?” on inimloomuse ja eelkõige teadvustamata käitumisviiside narruse esiletoomine läbi muru kui sümboli ja kontseptsiooni vaatlemisel.   Näitus on inspireeritud mururobotitest ja sellest, ...
Maarja Tõnisson Vent SPace

Maarja Tõnissoni näitus-performance “Sula”

Maarja Tõnissoni näitus-performance “Sula”. Avamine reedel, 25.03.2022 kell 18.00. Maarja Tõnissoni näitus-performance “Sula” puudutab inimese, mateeria ja keskkonna vahelisi alasid ning ilmutab end foto, video ja etenduskunsti kujul. Vent Space'ist saab nädalaks uurimisjaam, kus kunstnik viib igapäevaselt läbi protseduurilisi ja rituaalseid tegevusi, et tabada Sula. Temaatika on ...
sula.cover

Maarja Tõnisson – Sula

Maarja Tõnissoni näitus-performance “Sula” avamisne reedel, 25.03.2022 kell 18:00. Näitus on avatud 26.03-31.03.2022 iga päev kell 15:00-20:00. Maarja Tõnissoni näitus-performance “Sula” puudutab inimese, mateeria ja keskkonna vahelisi alasid ning ilmutab end foto, video ja etenduskunsti kujul. Vent Space'ist saab nädalaks uurimisjaam, kus kunstnik viib igapäevaselt läbi protseduurilisi ja ...
IMG_1007

Kuraatoriõppe reis Islandile

2022. a. veebruari lõpul toimus Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi (KVI) kuraatoriõppe tudengite reis Islandile, kus ühiselt külastati mitmeid kohalikke kunstiinstitutsioone, galeriisid ning kunstnike stuudioid. Esimeste hulka kuulusid Rejkjaviki kunstimuuseum Kjarvalsstaðir, Marshallhúsiði kunstihoone, mis on koduks institutsioonidele nagu Kling & Bang, Nýlistasafnið (Living Art ...
Jamie Dean Avis - I Cairn

Jamie Dean Avis – I Cairn

Jamie Dean Avis – "I Cairn"/„Ma mäletan“ Avamine 10.03.202 kell 19.00 10-16.03.2022 Minu ema on töötu juba pikemat aega. Tema seljast algab valu, mis ulatub jalalabani välja. Mõnikord, kui pakun tegemistes talle abi, ei taha ta seda vastu võtta. Ühel hommikul saabusid parameedikud, uurinud temalt enesetunde kohta, vastas ta: „Kõik on hästi“. Tänaseni on temaga kõik korras. Kunstniku ...