Eriala

Moedisain kui eriala

Moedisaini osakond on rõivadisaini- ja sellega haakuvate valdkondade arengu eestkõnelejaks Eestis. Ajalooline rõivamood ja selle interpretatsioonid, innovaatilisus ja uued tehnoloogiad, tarbijagruppide vajaduste kaardistamine, oma kaubamärgi loomine ning keskkonnateadlik mõtteviis on vaid osa laiapõhjalisest disainiharidusest, millega osakond järjekindlalt tegeleb.

Moeharidust on Eesti Kunstiakadeemias antud üle 80 aasta, tehes järjepidevusest selle eriala ühe tugevaima trumbi. Kestvat huvi moe vastu näitab suur hulk iga-aastaseid sisseastujaid ja pidev vajadus uute, andekate ja pühendunud disainerite järele. Bakalaureusekraadi sooritajad alustavad sageli nooremdisaineri ametis, samal ajal kui magistritaseme lõpetanud valmistatakse ette professionaalse moekunstniku tööks. Kursused keskenduvad isikliku disainifilosoofia väljatöötamisele ning loominguliste, individualistlike ja ambitsioonikate disainerite kujundamisele – mõtteviisile, mis tagab lõpetajale ka rahvusvahelise konkurentsivõime. Lisandväärtuseks on paindlike ja kognitiivsete oskuste arendamine, mis on vajalikud nii personaalseks kui professionaalseks elukestvaks arenguks.

Osakonna laiem eesmärk on toetada moealast kreatiivsust, seda nii loomingulisest kui ka teadustöö perspektiivist lähtuvalt, aidata kaasa noorte talentide näitusetegevusele ja rahvusvahelistel konkurssidel osalemisele, ning teha koostööd oma ala spetsialistide ja ettevõtetega. Pikaajaline partnerlus Baltika Grupiga on võimaldanud anda unikaalse ülevaate moetööstuse suurest pildist, sest see kaasab tudengeid eri kaubamärkide kollektsioonide valmimise elulisse protsessi. Hiljutised arengud on tõstnud fookusesse Aasia suuna, millega seoses on tudengid saanud Xenia Joosti juhendamisel tööstusalast praktikakogemust Vietnami moebrändides Oche ja Yali. Sealne õppemeetod keskendub prototüüpide valmistamise ja tootmise läbi kogemuste hankimisele. Moedisaini osakonna lõpetajaid töötab tänu heale ettevalmistusele väga erinevate brändide ridades nagu Louis Vuitton, H&M, Tiger of Sweden, Cacharel, Ivo Nikkolo, Monton, Baltman, Mosaic, Bastion jne. Praktikakohtade nimekirja tippu troonib aga eksperimentaalse moe guru Iris van Herpen´i stuudio.

Olulistelt rahvusvahelistelt moekonkurssidelt on viimasel ajal tagasi tuldud väga kaalukate auhindadega: Riias toimunud Habitus Baltija 2016 võitis Grand Prix´ga Mariliis Niine ja Milanos aset leidnud laialdaselt tunnustatud Mittelmoda 2017 uue talendi konkursi “Technology” eriauhinna tehniliselt kõige innovatiivsema kollektsiooni eest tõi koju Birgit Saviauk. Osakond on juba 30. aastat eest vedanud ka lõpetajatele ja värsketele talentidele mõeldud legendaarset sensatsioonüritust ERKI Moeshow, mille juubelietendust ilmestasid nii rahvusvahelise haardega žürii (sh Roberta Einer, Adriana Rodriguez, Giovanni Ottonello, Marit Ilison, Tanel Veenre jpt) kui mastaapne retrospektiivnäitus. Näitused ongi kujunenud oluliseks osaks tudengite väljaõppest, võimaldades neil oma töid esitleda arvukatel ekspositisoonidel. Põnevad ja originaalsed teosed on olnud väljas Tallinn Fashion Week´il, korduvalt Tallinna Teletornis ja ka Kumu kunstimuuseumi ruumides, kus esitleti palju kõmu tekitanud eksperimentaalvormide näitust “PULSS”. Viimane sai märgatud ka maineka L’Officiel Paris poolt.

Osakonna iseloom, mõtteviis ja filosoofia

  • Eestis on nii moekunstnikke kui ka -disainereid koolitatud enam kui 80 aastat, osakonna peamiseks tugevuseks võib pidada erialase õpetuse järjepidevust.
  • Moedisaini osakonna ülesandeks on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud, ajakohast ja tulevikku suunatud BA ja MA taseme õpetust ning pakkuda võimalusi noorte moedisainerite konkurentsivõimelisuse tõstmiseks ja tagamiseks.
  • Püsivat huvi eriala vastu näitab iga-aastastele sisseastumiseksmitele pürgijate suur arv, teiselt poolt aga moetööstusettevõtete püsiv nõudlus kaasata töökollektiivi erialase ettevalmistusega noori talente.

Mitmekülgsus on see, mis intrigeerib rõivamoega seonduvat nii uurima ja avastama, kui ka omandatud teadmisi ja kogemusi rakendama ning teistega jagama. Küllaltki suur rõhk on õppeprotsessis meeskonnatööl. Olulised on ka innovaatilisus, lähtumine sihtgruppide vajadustest ja keskkonnateadlik mõtteviis.

Kuidas õppimine toimub?

Auditoorse õppetöö käigus omandab üliõpilane teadmised moedisaini põhimõtetest ja moetööstuse disainiprotsessi põhitõdedest. Iga kursuseprojekti praktiliste oskuste väljundiks on materjalis teostatud mudelid või kollektsioonid (sh ETNO,  naiste- või meesterõivaste kollektsioon, mantel). Omandatud teadmisi aitavad kinnistada erialased praktikad muuseumites ning moetööstusettevõtetes.

Vastavalt ühiskonna ootustele ja tööturu vajadustele uuendame pidevalt BA ja MA õppekavade erialaainete sisu. Oluline on avatus ja proaktiivne reageerimine ühiskonnas ning moemaailmas toimuvatele muutustele.

  • Teoreetilised teadmised. Baasteadmiste omandamine ja arendamine.
  • Praktilised kogemused. Tehnoloogiad, õmblustöökoja masinapargi ja erialaste arvutiprogrammide kasutus.
  • Projektikesksus ja meeskonnatöö. Koostöö teiste valdkondade ning ettevõtetega.

Moedisain EKAs

Kuna eriala algusaastad jäävad Tallinna Linna Kunsttööstuskooli juurde loodud Naiskäsitöö õppetöökoja aegadesse, võib EKA-t pidada üheks vanimaks moealase hariduse andjaks Euroopas. Nii uute õppekavade koostamine kui ka oma ala asjatundjate (Natalie Mei, Ella Vende, Silvia Vasmuth, Saima Loik, Agu Pihelga, Hilja Kulles, Leida Sumendu, Karl Sokk, Raoul Koik jt) kaasamine õppetöö läbiviimisesse jäävad 1940. aasta sügisele järgnenud pöördelisse ajajärku, mil pandi alus erialase järjepidevuse tagamisele. Teadaolevalt oli Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut 50. aastatel üks väheseid diplomeeritud kostüümikunstnikke koolitav kõrgem õppeasutus NSVL-is.

Kuni Eesti riigi taasiseseisvumiseni õppisid tulevased moeloojad ERKI Kunstilise Tekstiili kateedri kostüümi erialasuunal. Tallinna Kunstiülikooli ajal loodi eraldiseisev moeosakond. Õpiaeg lühenes viielt aastalt neljale ning seejärel kolmele. Avati erialakeskne magistriõpe.

Lisaks rõivadisainile keskendunud päevaõppele avati ka Avatud Akadeemia moestilistika õppesuund. Üliõpilasi oli erinevatel kursustel kokku 80ne ringis.

2022. aasta sügisel täitub 75 aastat esimese tarbekunstniku diplomi väljastamisest kostüümikunstnik Leida Klausile.