Erialast

Moestilistika BA eriala õppekava läbinu

– mõistab moestilistika valdkonna arenguid, toimemehhanisme ja funktsioone ühiskonnas;
– tunneb ja väärtustab eriala ajaloolist tausta;
– mõistab arenguid kaasaegses kunstis ja disainis;
– orienteerub kunsti- ja disainialases terminoloogias ja teoorias;
– hindab kriitiliselt erialalist informatsiooni, enda ja teiste loomingut;
– genereerib loomingulisi ideid, pakub uudseid ja huvitavaid lahendusi nende teostamiseks;
– oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas;
– omab väga heal tasemel analüüsi-, sünteesi- ja hindamisoskust;
– väärtustab professionaalseid ja eetilisi hoiakuid ning teadvustab erialalise tegevuse rolli ühiskonnas;
– mõistab kultuurivaldkonna toimemehhanisme ühiskonnas;
– analüüsib ja mõtestab tarbimisühiskonnas toimuvaid protsesse;
– omab iseseisvat õppimisvõimet;
– on võimeline töötama nii individuaalselt kui ka meeskonnas;
– väljendab end arusaadavalt nii verbaalselt kui kirjalikult.

Lisaks teoreetilistele teadmistele on õppekava eesmärk pakkuda tudengitele reaalseid erialaseid väljundeid mitmete koostööprojektide näol. Praktiliste ülesannete suur osakaal arendab vilumust ning pakub põhjaliku praktilise ettevalmistuse edasiseks karjääriks moestilistika valdkonnas.

Eriala toetavaid ja täiendavaid valikaineid saab võtta nii tsükliõppes, päevaõppes ja ka teistest õppekavadest. Avatud on erinevad võimalused välisõpinguteks Erasmus+ jt programmide kaudu.