Lõputööd

Bakalaureusetööd

2022 Siim Hiis. EKKMi kogu korrastamine ja süstematiseerimine Organizing and Systematizing the EKKM Collection Juhendaja: Dr Hilkka Hiiop Retsensent: Mag Helen Volber Jette Paat. Kultuuripärandi ...

Magistritööd

Kaitstud magistritöödega saab tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis 2022 Nele Ambos Kunstnik-restauraator Lilly Walther Lilly Walther as an ...

Doktoritööd

2019 Maris Mändel Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja ...