Lõputööd

Bakalaureusetööd

2018 Maari Hinsberg. Narratiiv kui kultuuripärand: säilitades tähenduslikkust. Ühe maali lugu Narrative as Cultural Heritage: Preserving Significance. The Story of a Korean Shaman Painting  Juhendajad: Hilkka Hiiop ...

Magistritööd

2018 Kristina Aas Piirissaare vanausuliste palvela ikoonid - põlengust ...

Doktoritööd

2013 Kadri Kallaste