Lõputööd

Bakalaureusetööd

2021 Kateriin Ambrozevits. Puitpinna puhastamine kuivjääpritsi meetodil Dry-Ice Blasting for Wooden Architecture Juhendaja: Dr Maris Mändel, Dr Urve Kallavus, konsultant Kristjan Kaevu Retsensent: Jaanus ...

Magistritööd

Kaitstud magistritöödega saab tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis 2021 Anu Soojärv Peidus pärand. Unustatud teosed ja kunstnikud nõukogude Eesti ...

Doktoritööd

2019 Maris Mändel Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja ...