Lõputööd

Bakalaureusetööd

2023 Liis-Marel Aak. Ulatuslike kadudega paberalusel kunstiteoste konserveerimine. Õlimaali “Raadi mõis” ning monotüüpia “Natüürmort pardiga” näitel Conservation of Works of Art on Paper with Extensive Paper Losses. ...

Magistritööd

Kaitstud magistritöödega saab tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis 2023 Darja Jefimova Mägi materjalid. Konrad Mägi maalide haprusest tehniliste uuringute ...

Doktoritööd

2019 Maris Mändel Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja ...