Lõputööd

Bakalaureusetööd

2019 Aleksander Meresaar. Transpordi- ja säilituskasti ühildamine: Katja Novitskova „Aktiveerimise muster (Planetaarsed sidemed)” Combining Transport and Storage Crates. A Case-study of Katja Novitskova’s ’’Pattern of ...

Magistritööd

2019 Kaisa Lensen Pastoraadihoonete ajalugu, seisukord ja väärtustamine. Ettepanek Muhu pastoraadi kasutuselevõtuks ja interjööride restaureerimiseks. The History, Condition and Appreciation of Parsonages. A Proposal ...

Doktoritööd

2013 Kadri Kallaste