Lõputööd

Bakalaureusetööd

2020 Getter Linter. Triiphooned eesti mõisaarhitektuuris - ajalooline ülevaade ja inventeerimine Greenhouses in Estonian Manor Architecture - Historic Overview and Typology Juhendaja: Dr Riin ...

Magistritööd

Kaitstud magistritöödega saab tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis 2020 Helene Jõe Pärandiga tegelevate seltside jätkusuutlikkus Rakvere, Haapsalu ja Paide ...

Doktoritööd

2019 Maris Mändel Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja ...