Väljaanded

“Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni”

„Eesti linnaehituse ajalugu“ on esimene teos, mis käsitleb korraga kõigi tänapäeva Eesti alale jäävate ajalooliste linnade kujunemist, arengut ja mõnel juhul ka hääbumist keskajast Esimese maailmasõjani. Eesti vanimate linnade tekkelugu ulatub ...

Maris Mändel “Tehiskivimaterjalid eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja väärtustamine” (Dissertationes 29)

Kas kõige harilikum ehitusmaterjal võib osutuda nii väärtuslikuks, et tuleks kaaluda selle kui hinnalise originaalmaterjali säilitamist ja restaureerimist? Doktoritööst selgub, et mõnel juhul võib küll. Väärtushindamise problemaatika harutakse ...

“Rahutu “Hommik”. Dolores Hoffmanni freskopannoo “Hommik” (1963) hävi(ta)mine ja päästmine endises Rahu kinos Koplis”

1963. aastal maalis hilisem tuntud monumentalist ja staažikas õppejõud, peamiselt vitraažikunstnikuna nime teinud Dolores Hoffmann, vastavatud „Rahu“ kinno hiigelmõõtmetes seinapannoo “Hommik”. Teadaolevalt Eesti varaseim nõukogude perioodist ...

Järelevastamine. Kaur Alttoale (2017)

Järelevastamine. Kaur Alttoale Toimetanud Anneli Randla Artiklite kogumik on pühendatud keskaja arhitektuuri korüfee, restaureerimiseksperdi ja muinsuskaitsja Kaur Alttoa 70. sünnipäevale. Kõik autorid on olnud otseselt või ...

C. von Rosen “Ehituskäsiraamat maaomanikele Eesti- ja Liivimaal” (2016)

1851. aastal ilmus Tallinnas saksa keele baltisaksa dialektis ehituskäsiraamat „Bau-Handbuch für Landwirthe in Ehst- und Liefland“. Selle salapärane autor parun C. von Rosen kirjeldas raamatus Eesti- ja Liivimaa ...

Aja Lugu (2015)

Aja lugu Muinsuskaitse ja restaureerimise ajaloost Kogumikus on viis artiklit, mis käsitlevad keskaegseid hauaplaate (Anu Mänd), ajaloolisi linnaplaane (Lilian Hansar), nõukogudeaegseid vanalinnade planeeringuid (Oliver ...

Arhitektuuri oskussõnastik

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna Arhitektuuri oskussõnastiku projekti I osa terminid on nüüdsest kõigile leitavad Eesti Keele Instituudi avalikust terminibaasist

Mälu (2011)

Eesti Kunstiakadeemia toimetised 20 Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna väljaanded 5 Kogumik koondab viis artiklit Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimisosakonna doktorantidelt, mis tegelevad muinsuskaitse ajaloo ...

Linnast muinsuskaitsealaks. Linnaehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades 13.–20. sajandil. (2010)

Doktoritöö Dissertationes Academiae Artium Estoniae 4 Lilian Hansar Doktoritöö annab ülevaate kümne Eesti vanalinna – ...

Arhitektuuri konserveerimise ajalugu (2010)

Jukka Jokilehto Jokilehto põhjalik uurimus käsitleb ehituspärandi hoidmist, kaitsmist ja säilitamist rohkem kui kahe aastatuhande jooksul. Raamatus on vaatluse all nii konserveerimisalase mõtte areng, seadusandluse kujunemine kui ka ...

Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole (2009)

Eesti Kunstiakadeemia toimetised 19 Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna väljaanded 4 Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikooli doktorantide artikleid koondav kogumik “Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole” sai alguse 2006./07. ...

Konserveerimisbioloogia (2006)

EKA Restaureerimiskooli väljaanded 3 Eesti Kunstiakadeemia toimetised 17 Kurmo Konsa Konserveerimisbioloogia on ainevaldkond, mis käsitleb kultuuripärandi säilitamisel ettetulevaid bioloogilisi probleeme. Käesolev raamat ...

Varemed (2004)

EKA Restaureerimiskooli väljaanded 2 Eesti Kunstiakadeemia toimetised 15 Raamatusse on koondatud ettekanded rahvusvaheliselt konverentsilt "Varemed. Vahemerest Läänemereni" (aprill 2002), mis toimus seoses Väliskunsti Muuseumis ...

Tuldud teed tagasi (2002)

EKA Restaureerimiskooli väljaanded 1 Eesti Kunstiakadeemia toimetised 12 Juhan Maiste "Tuldud teed tagasi" on ühtaegu algus ja jätk... See on esimene raamat, mis näeb trükivalgust EKA Restaureerimiskooli väljaannete sarjas ...