Sisseastumine

Sisseastumise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon kunstiteaduses või muul humanitaaralal (nt ajalugu, teatriteadus, semiootika, kunstipedagoogika, kultuurantropoloogia, mitmed kunsti ja disainiga seotud erialad).

Vastuvõtt magistriõppesse toimub vestluse alusel.

Sisseastuja esitab koos dokumentidega 5–10 leheküljelise kirjaliku teksti, bakalaureusetöö või portfoolio ja eluloo. Kirjalik tekst võib olla osa bakalaureusetööst või essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.

Vestlusel on oluline näidata oma analüüsioskust, võimet näha kunsti- ja visuaalkultuuri probleeme ühiskondlikus kontekstis ning erialast motiveeritust.

Vestlusele võib kaasa võtta täiendavaid materjale oma senise erialase tegevuse kohta: näiteks ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, infomaterjali senise tegevuse kohta, nt kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud ja/või kavandatavate näitustega.

Vastuvõtuvestlused toimuvad 4. juulil 2019 algusega kell 10:00.

AVALDUSTE ESITAMINE

17. juuni–1. juuli 2019 SAISis kuni 23:59ni.
1. juulil 2019 kohapeal kell 10:00–16:00 (Põhja pst 7).