Bakalaureus

Bakalaureuse õppekavas alustatakse disainiprotsessi mõismise ja erialaste tehnoloogiate omandamisega, arendatakse kommunikeerimisoskust paberil ja verbaalselt. Õpitakse töötama ideega, kuni toimiva prototüübi väljatöötamiseni või unikaalobjekti valmistamiseni. Sõltuvalt probleemipüstitusest toimub töö individuaalselt või grupis. Aksessuaariprojektides on fookuses koti, jalatsi, peakatte ja kinnaste disain, raamatuköiteprojektid keskenduvad tarbe- või unikaalköitedisaini probleemidele. Oluline osa on ka valitavatel ja külgnevate erialadega ühiselt läbiviidavatel projektidel, teoreetilistel kursustel ja praktikal.

Oluliseks peame tudengite individuaalset arengut, mille tagab töö väikeste õppegruppidega ja personaalne tagasiside kogu protsessi vältel.

Bakalaureuseõpe lõpeb portfoolio kaitsmisega.

Millised oskused omandatakse?

 • Disainiprobleemide lahendamisoskus
  õpitud erialal ja laiemas sotsiaalses- ning
  kultuurikontekstis
 • Erialane visuaalne ja verbaalne
  väljendusoskus
 • Koostööoskus oma eriala ja teiste
  valdkondade spetsialistidega
 • Erialased teoreetilised teadmised ja
  praktilised oskused, mis võimaldavad töötada ettevõttes või
  luua oma ettevõte.

Kellena lõpetajad tööd leiavad?

 • Ettevõtjana
 • Disainerina erialastes ettevõtetes
 • Vabakutselise disainerina / kunstnikuna
 • Kunstipedagoogi / õppejõuna

Õppekava

BA 1. aasta
Üldained, erialase kavandamise, maketeerimise ja disaini alusõpe, erialaste baastehnoloogiate omandamine, kommunikatsioon, etnograafiapraktika

BA 2. aasta
Üldained, aksessuaariprojektid: jalats, sõrmkinnas ja unikaalkoti disain, tarbeköite disain, nahatöötlemise tehnoloogiad, digitaalne esitlus, interdistsiplinaarsed valikprojektid, ettevõtluspraktika

BA 3. aasta
Üldained, probleemikesksed aksessuaariprojektid, interdistsiplinaarsed valikprojektid, unikaalköide, portfoolio koostamine ja esitlemine kaitsmisel

Rünno Kulver (1)
Rünno Kulver (6)
Rünno Kulver (8)
Rünno Kulver (10)
Rünno Kulver (11)
Rünno Kulver (13)
Rünno Kulver (19)
Rünno Kulver (24)
Rünno Kulver (26)
Lisandra Türkson (4)
Lisandra Türkson (5)
Lisandra Türkson (9)
Lisandra Türkson (10)
Lisandra Türkson (18)
Lisandra Türkson (23)
Lisandra Türkson (13)
Lisandra Türkson (26)
Nahakunsti, aksessuaari -ja köitdedisaini 2018 aasta lõpetajate portfooliotest