Sisseastumine

Keda ootame õppima

Kandideerima sobivad kõik motiveeritud ja loovalt mõtlevad inimesed, kellel huvi kottide ning jalatsite disainimise vastu. Pakume ka raamatuköitmise õpet ning hindame huvi naha kui materjali vastu.

Sisseastujalt ootame

 • Huvi valitud eriala vastu
 • Loomingulised tööd või portfoolio

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni 

29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

 

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava MOE-, AKSESSUAARI- JA TEKSTIILIDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

VESTLUS:

Vestlused toimuvad 01.07.2020 Põhja pst 7 ruumis A502. Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Vestlusele tuleb kaasa võtta umbes 10 enda tehtud tööd (sh erialased katsetused: mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, fotod, mõned enda loodud või õmmeldud esemed, vms). Tööd võib esitada ka portfooliona.

Peale vestluse toimub valik eksamitele saajate vahel.

SISSEASTUMISEKSAMID:

Vestluse voorust edasipääsenutele saadetakse kodus ettevalmistatav ülesanne eksamiülesanne 1: teemakohase tooteseeria/kollektsiooni kavandamine. Valmis töö võtta kaasa teisele vestlusele 06.07.2020.

Eksamiülesanne 2: tekstiilimustrid kotil (02.07.2020, 09.00-13.00, Põhja pst 7- D507) Kaasa võtta vähemalt 3 A3 lehte töö vormistamiseks ning erinevaid vahendeid ülesande teostamiseks, millega oled harjunud töötama (harilik pliiats, kustutuskumm, vildikad, värvipliiatsid, akvarellid, guašid, veetopst, pintslid jne)

Ülesande lahenduses hinnatakse ideed ja selle kujutamise selgust, kujundi stiliseerimisoskust, koloriiti, graafikat ja kavandi esteetikat.

Eksamiülesanne 3: vormiülesanne- peakatete seeria etteantud detailidest  (02.07.2020, 14.00-17.00, Põhja pst 7- D507). Kaasa võtta nööpnõelad, teip (sh kahepoolne), käärid, klammerdaja, paberinuga, pliiats, kustutuskumm, liimipulk ja joonlaud.

Ülesande lahenduses hinnatakse loomingulisust ja innovatiivsust, proportsioonitunnetust, vormistust.

Eksamiülesanne 4: vestlus (06.07.2020, 09.00-16.00 intervall 10 min, Põhja pst 7- A502) Individuaalse vestluse aja saavad kandidaadid osakonnast. Kaasa võtta vähemalt 10 varem tehtud tööd (joonistused, maalid, erialased ideekavandid, figuurivisandid, fotod, videod, maketid vm). NB! Arvestada tuleks sellega, et rulli keeratud töid on keeruline esitleda.

Hinnatakse esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi ja loovust.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

 • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
 • CV
 • ankeet
 • magistritöö projekt (1 lk A4)
 • portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega)
  Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Esitatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele.

Vestlus toimub 02.07.20 algusega kell 10.00 ruumis D405

Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

 1. Vestlus
 2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Mis siis teha, kui ma sisse ei saanud?

Kontakteeruge osakonnaga ja küsige tagasisidet. Täiendage end vastavalt soovitustele ja tulge proovige uuesti.

Kas mitu korda kandideerida on OK?

On küll.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee