Ruumikujundus

Diivani ja serveerimislaua komplekt, mis on loodud kursusel "Kolmedimensionaalne vorm". Autor: Dina Gonstharova. Juhendaja: R. Sau

Inimese käitumine ruumis
Eesti Kunstiakadeemia ruumikujunduse erialal tegeletakse inimeste käitumise uurimisega ruumi kontekstis, ruumi analüüsimise ning ruumi ja selle osaks olevate detailide ja materjalide loomisega. Ruumikujunduse õpe kujundab isiksusi, kes on võimelised iseseisvalt, loovalt ja vastutustundlikult selles valdkonnas tegutsema.

Unikaalse ruumi loomine
Ruumikujundajate tegutsemisväli on lai, nende loodut võib näha kodudes, pankades, spordikeskustes, muuseumides, kaubanduskeskustes, restoranides, hotellides ja büroohoonetes. Ruumikujunduse erialal õpivad inimesed, kes soovivad omandada teadmised ja oskused, et olla unikaalse ruumi looja.

Instagram: @ekasessioonope

Eriala

Eesti Kunstiakadeemia ruumikujunduse erialal tegeletakse inimeste käitumise uurimisega ruumikontekstis, ruumi analüüsimise ning ruumi ja selle osaks olevate detailide ja materjalide loomisega. Ruumikujunduse õpe kujundab isiksusi, kes on võimelised iseseisvalt, loovalt ja vastutustundlikult selles valdkonnas tegutsema. Ruumikujundajate tegutsemisväli on lai, nende loodut võib näha kodudes, pankades, spordikeskustes, muuseumides, kaubanduskeskustes, restoranides, hotellides ja büroohoonetes. Need keskkonnad kujundavad aga pidevalt inimeste alateadliku esteetikatunnetuse ja ruumitaju kujunemist.

Õppekava

Eriala eesmärk on anda baasteadmised ja ülevaade ruumikujunduse valdkonnast ning luua süsteemne ettekujutus selle sotsiaalkultuurilisest rollist. Koolitatakse pädevaid kujundajaid elukondliku ja avaliku sfääri ruumide tarvis. Erialaõpe annab ka laiapõhjalise ettevalmistuse neile, kes soovivad jätkata õpinguid sisearhitektuuri magistrantuuris. EKA õppejõud on silmapaistvad loomeisikud, kes innustavad üliõpilasi pühenduma tööle ning kasutavad iga võimalust noortega koos luua, areneda ja avastada.

Ruumikujunduse eriala on üks neljast kujunduskunsti õppekava suunast. Kujunduskunst on sessioonõppe õppekava, mis on orienteeritud eelkõige inimestele, kes soovivad omandada bakalaureuse kraadi töö või pere kõrvalt või kes elavad Eesti kaugemates regioonides. Osakoormusega sessioonõpe annab võimaluse õpinguteks ka väljapool Tallinna elavatele inimestele, kellel päevase õppevormiga auditoorses õppetöös osalemine on raskendatud.

Erialaõppe eesmärk on tagada võimalused kvaliteetse ruumikujundusalase akadeemilise kõrghariduse omandamiseks, mis haakuks nii Eesti kui rahvusvahelise kõrgharidussüsteemi põhimõtete ja tööturu nõudlusega ning luua eeldused õppija erialaste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemiseks, toetades professionaalsete oskuste, teadmiste ja hoiakute kujunemist, töötamaks sisearhitektuuri valdkonnas nii üksi kui meeskonnas. Luuakse eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes nii Eestis kui välismaal.

Osakoormusega sessioonõpe (tsükliõpe)
Osakoormusega sessioonõpe (tsükliõpe) annab võimaluse õpinguteks ka väljaspool Tallinna elavatele inimestele, kellel päevase õppevormiga auditoorses õppetöös osalemine on raskendatud.

Õpingute maht on 180 EAP. Sessioonõppe (tsükliõppe) arvestuslik õppeaeg on 4 aastat.
Auditoorse õppetöö õppesessioonid on vähemalt 2x korda kuus pikkusega kolm päeva (neljapäev, reede, laupäev).

Õppekava on osakoormus õppekava ja on tasuline.
Õppemaks:
 2300 EUR õppeaasta

Kellena saab töötada?

Ruumikujunduse eriala lõpetajatel on võimalik leida tööd sisearhitektina.

20180517_154920
makett1
makett2
tunnel
Ruumikujundus avapilt

Uudised ja sündmused

Nautica (1)

Nautica keskusesse püstitati EKA tudengite disainitud jõulupuu

Alates tänasest ootab Nautica ostukeskuse külastajaid EKA tudengite poolt disainitud unikaalne jõulupuu nimega „Kummituskuusk“. Keskuse aatriumisse püstitatud puu kõrguseks 7,3 meetrit ja laiuseks 5 meetrit ning see on valmistatud pooleldi läbipaistvast kangast, millele on omakorda trükitud kuusekujutis. Installatsiooni täiendavad ligi 12-meetrine mahalaotatud varjukleebis ning spetsiaalne ...
2013.Kallaste.PhD.esikaas

Kadri Kallaste “Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors. Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia and Romania” (Dissertationes 14)

Kadri Kallaste doktoritöö keskendub ajalooliste tapeetide säilitamisele nende algses asukohas tervikliku interjööri osana ning selleks vajaliku metodoloogia väljatöötamisele. Teema valik on eelkõige tingitud murettekitavast olukorrast Eestis, kuid töö tulemus on rakendatav ka laiemalt. Uurimuse eesmärgiks oli töötada välja juhised, mis võimaldaksid säilitada suuremat hulka ajaloolisi tapeete ...

Lisainfo

Maarja Valk-Falk
ruumikujunduse eriala juht
maarja.valk-falk@artun.ee
telefon: 626 7103
Põhja puiestee 7, D404