Sisseastumine

Kujunduskunsti õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Sisseastujalt ootame: vähemalt keskharidust ja sooritatud peavad olema eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid miinimumnõuetele (30 punkti).

Vestlusel esitamiseks kaasa 10-15 tööd, milleks võivad olla maalid, joonistused, eskiisid ja erialased katsetused. Motivatsioonikiri esitatakse eelnevalt koos dokumentidega SAISis. Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega ja komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valiku põhjendamist ning üldist silmaringi.

Eriala eksamite eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiteks on joonistamine ja kaks erialakompositsiooni ülessannet.

Eksamile kaasa võtta: harilikud pliiatsid (näiteks pehmusega B2), kustukumm, värvilist paberit, paberiliim, joonlaud, käärid.

 

OLULISED KUUPÄEVAD

2018/19 õa. sisseastumine

AVALDUSTE ESITAMINE
11.-28.06.2018 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis
27.-28.06.2018 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt Eesti Kunstiakadeemias kohapeal

SISSEASTUMISKATSED JA TULEMUSED

05.07.2018 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid.
10.07.2018 Teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 16.07.2018 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

LEPINGUTE SÕLMIMINE
15.08.-21.08.2018 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
23.08.2018 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg
24.08.2018 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee