Bakalaureus

Esimene osa meie bakalaureuse õppest pakub tudengitele tekstiili materjalide ja tehnoloogiate tundmist. Erialaseid teadmisi ja oskusi ning esteetilisi võimeid arendatakse läbi erinevate õppeainete ja projektide.

Programmi teine osa keskendub tööle ideedega nii rõiva- kui ka sisustustekstiilide tarbeks, arvestades kaasaegseid disainitrende. Arendatakse tudengite esitlusoskust ning kriitilist analüüsioskust, et olla valmis tööstuse nõudmisteks. Lisaks korraldatakse ettevõtete külastusi, lühemaid või pikmaajalisi praktikaid ning osaletakse erialastel disainimessidel.

Kolmas osa õppekavast sisaldab spetsiaalselt kohandatud projekte, mis keskenduvad sisulistele disainiprobleemidele. Neid projekte viiakse sageli läbi koostöös ettevõtete või teiste huvigruppidega. Tudengid õpivad neis rakendama juba omandatud teadmisi ja tehnilisi oskusi. Töötatakse välja originaalsed lahendused, mis väljendavad individuaalseid ideid ning täidavad samal ajal projektis püstitatud eesmärke.

Millised oskused omandatakse

  • Erialane visuaalne, verbaalne ja väljendusoskus.
  • Koostööoskus nii oma eriala kui ka teiste valdkondade spetsialistidega.
  • Probleemide nägemise- ja käsitlemise oskus laiemas sotsiaalses ja kultuurikontekstis.
  • Erialase teabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada tekstiiliettevõttes või luua oma ettevõtte.

Kellena lõpetajad tööle asuvad

  • Disainer (Mitmekülgsete erialaliste ning interdistsiplinaarsete teadmiste ja oskustega spetsialist, kes on võimeline töötama professionaalsel tasemel nii iseseisvalt kui meeskonnas)
  • Kunstnik
  • Stilist
  • Koolitaja

Õppekava

BA 1. aasta

Erialaste põhitehnoloogiate, erialase kavandamise ja disaini baasõpe. Etnograafiapraktika.

BA 2. aasta

Ideekesksed rõiva- ja sisustustekstiili projektid ning tehnoloogiate jätkuõpe. Ettevõttepraktika.

BA 3. aasta

Probleemikesksed ja sotsiaalsed projektid ning eritehnoloogiad. Lõpuportfoolio.

Lisainfo

Alates 2019 aastast saab tekstiilidisaini eriala omandada õppekaval Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisain

VAATA BA ÕPPEKAVA

Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisain