Õppimine

Õppimine taotleb loengute, seminaride, praktiliste töötubade, väljasõitude ning semestriprojektide liitmisel tekkivat tervikut, mis annab ülevaate tehnoloogilisest ekprerimentaalsest kunstist ja praktilised oskused sellega osalevaks suhestumiseks. Käesoleval hetkel on uusmeedia õppesuuna fookuses installatiivne audiovisuaalsus ning helipraktikad kunstiväljal. Uusmeedia arvestab tudengite erinevaid tehnoloogilisi huvisid ning oskuste taset ja pakub toetavat ning indivduaalsusele suunatud keskkonda.

Uusmeedia osakonnas pakutakse magistritasemel õpet, mis kestab kaks aastat ning on jagatud kolmeks semestriprojektiks, millest igaühe jooksul omandatakse erinevaid oskusi ja teadmisi. Esimesel semestril on rõhk tehnoloogilise kunsti kriitilise konteksti loomisel, teine semester keskendub graafilisele ja füüsilisele programmeerimisele, kolmas semester on hübriidprojekt, mis annab praktilise kogemuse osalemisest kunstiväljal. Viimase, neljanda semestri jooksul keskendutakse magistritöö kirjutamisele ning selle praktilise osa valmistamisele.

Õppetöö jooksul omandatakse arusaam tehnoloogilise ja interaktiivse audiovisuaalkunsti asetsemisest kaasaegse kunsti väljal ja oskus seda esinemise kontekstis analüüsida, audiovisuaalse interaktiivse teose loomise oskus, sealhulgas oskus töötada tarkvaraga ja programmeerida riistvaralisi tehnoloogilisi vahendeid. Meie lõpetajateks on valdkonda kujundavad aktiivsed ja teadlikud tehnoloogilised eksperimentaalkunstnikud, mitmekülgsete oskustega audiovisuaalset tehnoloogiat valdavad ettevõtjad ning eksperdid ja audiovisuaalkunsti mõtestajad.