Eriolukord EKAs

EKA infotund veebis 2. aprillil 2020:

Infotunnid toimuvad neljapäeviti kell 15 aadressil live.artun.ee ja seda saab (järel)vaadata ka siinsamas, EKA kodulehel!

Kõigil töötajatel ja üliõpilastel on võimalik esitada küsimusi ja teha ettepanekuid enne infotundi ja ka selle ajal veebiplatvormil slido.com/eka.

Olulised teemad leiad allpool, klõpsates avaneb põhjalikum info.

EKA hoonesse sissepääs jms

Kauaks on kool suletud? Või millal oleks loota, et EKA avatakse jälle?

Eriolukord on riigis kehtestatud 1. maini 2020. Haridus- ja teadusministeerium hindab olukorda iga kahe nädala järel (16. märsist alates). EKA on õppetööks suletud kuni eriolukord seda nõuab. See tähendab, et õppetööd ei toimu EKA peahoones ega mujal asuvates õpperuumides (nt ARSi maja, Nukufilmi stuudio vmt).

Kas EKA õpilastele antakse ka võimalus tähtsamatele asjadele järele tulla?

Hetkeseiusga ei lubata üliõpilasi majja märtsi lõpuni, siis hindame olukorda uuesti ja anname otsusest jooksvalt teada.
Kui õppetöö jätkamiseks distantsilt on hädavajalik midagi majast kätte saada, siis saab seda korraldada kokkuleppel õppejõu/õppekavajuhiga, kes pakib asjad, paneb peale üliõpilase nime ja toob valvelauda. Valvur annab asjad üle ukse kätte.
Kõik, mis majast välja viiakse, tuleb kirja panna ja fikseerida.

Kas ligipääs töökodadele on võimalik tekitada ka avatud akadeemia õppuritele?

Hetkel õppuritele ligipääsu pole.

Kui mõned tööd on veel EKA-s (maalimine-joonistamine)? Kuidas saab neid ära võtta (kelle käest küsida võimalus sisse minna)?

Pöörduge õppekava juhi poole, kes ütleb kas ja kuidas on võimalik asju kätte saada.

Kuidas oleks võimalik saada kätte tööriistad töökojast? Kas oleks võimalik saada kooli sisse 10-ks minutiks nt. ?
Kas isiklikke töövahendeid (tööriistad jne) on võimalik tulla võtma või need peab kokku panema meister?

Üliõpilased EKA hoonetesse ei pääse. Konkreetse küsimusega tuleb pöörduda töökoja juhataja poole.

Tehnika laenutus, IT- jm tehniline abi

Kuidas tagada tudengitele ligipääs õppetööks vajalikele programmidele nagu photoshop või indesign?

Õppetööks kasutatavad erinevad programmid peaks lähiajal tulema koolidele tasuta kasutamiseks. Taotlus selleks on IT-osakonna poolt tehtud, vastus peaks tulema märtsikuu jooksul. Kui kindel vastus olemas, siis anname teada.

Kuidas osaleda distantsõppes juhul kui puudub kodus interneti võimalus? Kas EKA pakub võimalusi selle probleemi lahendamiseks nagu nt TalTech sim-kaartide näol?

Teema on tõstatatud, kindlat vastust veel pole.

Mis saab kui ei ole netikasutusvõimalust kodus ja oled haigena karantiinis?

Palun kirjelda oma vajadust kriisikomisjoni esinaisele: triin.krunberg@artun.ee

Paluks läbi mõelda tehnikalaenutuse avamise võimalused- fotokaamerad, lambid jms.

Kuni 29.03.2020 tehnikalaenutus kindlasti ei tööta. Sealt edasi hindame olukorda ja kui vähegi võimalik laenutame ka tehnikat erikorra alusel välja.

Olen (sise)arhitektuuri lõpetaja ning kasutan Rhinoceros programmi joonestamiseks ja mudelite tegemiseks. Kas sellele saaks ka ajutine tasuta litsents saada?

Seoses Rhino programmiga saadab IT osakond kõigile tudengitele õpetuse, kuidas progamm installeerida oma arvutisse. Seniks kasutagse 90 päevast trial versiooni, mille leiate aadressilt: https://www.rhino3d.com/download

Kas tehnikalaenutus jääbki suletuks?
Alates 01.04.2020 kuni eriolukorra lõpuni on tehnika laenutus avatud Eesti Kunstiakadeemia tudengitele, kes lõpetavad 2020 kevadsemestril.
Tehnika laenutuseks saab külastada www.laenutus.artun.ee lehte ning valida vajalik tehnika nimekirjast või kirjutada sooviga laenutus@artun.ee. Kui vajalik tehnika on saadaval, läheb taotlus edasi õppekava juhile ja teaduskonna dekaanile kooskõlastamiseks. Kuna tehnika kogus on piiratud ja laenutatakse välja eriolukorra lõpuni, tuleb hoolega läbi mõelda, mida on vaja ja mida mitte, et vajaliku tehnika saaksid kõik, kellel seda hädasti vaja. Pikema laenutusperioodi tõttu puudub laenutataval tehnikal päevatasu. Tehnika laoseis muutub pidevalt, osa tehnikat on välja antud, seega pole garanteeritud, et soovitud esemed saadaval on. Tehnika antakse välja erakorralise tagasikutsumise õigusega.

Õppetöö korraldus, töökodade kasutus

Kuidas tagatakse see, et tudengid saaksid tasa teha peamise – erialase töö, mida ei saa netis teha? Kas olukorra laabudes on kool suvel selle võrra kauem lahti?

Küsimus hetkel vastuseta. Infot saadame jooksvalt.

Kas tudeng lähtub ÕIS-i tunniplaanist või juhendaja poolt jooksvalt kokku lepitud aegadest? Võib juhtuda, et uued ajad hakkavad tudengi jaoks kattuma.

Dekaanidega on kokku lepitud, et peetakse kinni olemasolevast tunniplaanist. Erikokkuleppel kõigi osapoolte nõusolekul saab teha vajadusel ka erandeid.

Miks pole loodud video loenguid nagu teistes ülikoolides? Millal need tehakse. Raamatute lugemine ei ole sama kui õppejõud loengut peab ja slaide juurde näitab.

Õppejõud teevad soovi korral videoloenguid. EKA plaanib lähiajal avalikustada mitmete õppejõudude loengusalvestusi oma kodulehel, et kõik huvilised saaksid neid vaadata. Kodulehel on ka huvitavate kunstifilmide soovitusi.

Kas töökodasid nõudvad praktilised asjad saab teha järele mais-juunis?

Hetkel ei oska täpset aega öelda.

Kui lõpetamist vajavad tööd ja töövahendid asuvad koolis – kas nendele saab millalgi järgi tulla?

Sel teemal tuleb suhelda aine õppejõu või õppekava juhiga, kes oskavad öelda, kas on võimalik soovitud asjad pakkida ja valvelauda jätta.

Kas meistriklassid, mis jäid sellel nädalal ära, nihkuvad selle semestrilõppu või uue õppeaasta sügissemestrisse?

Seda täpsustage õppekavajuhiga.

Kuidas hakkavad toimuma tunnid mis on seotud liikumisega ning keha kasutamisega ruumis? Kas need jäävad pausile või on neilgi alternatiivne lahendus?

Seda otsustab aine õppejõud.

Õppe infovahetus toimub meilide teel. Kas ei oleks võimalik ÕISis (või alternatiivis) infot uuendada ja lisada sinna uuendusi? Praegu pean ise eraldi kalendrit.

Õppejõud saab minna ÕIS-i ja lisada sinna jooksvalt õppetöös tehtud muudatused. Nn alternatiivne tabel loodi hetkeolukorrast ülevaate saamiseks. Kuidas õppejõud ja üliõpilased konkreetse aine raames infot vahetavad lepitakse ühiselt kokku. Oluline on mõlemapoolselt tunniplaanist kinni pidada.

Mis saab lõputöö kirjalikust osast? 

Selle küsimusega palume pöörduda oma õppekavajuhi ja/või lõputöö juhendaja poole.

 

 

Lõpetamine ja TASE näitus

Kas lõpetamine lükkub edasi?

Hetkel püüame liikuda oma tavapärases ajakavas (vastavalt akadeemilisele kalendrile). Hindame olukorda jooksvalt ja teeme vastavalt vajadusele otsused. Prioriteediks oleme võtnud lõpukursused, et nemad kindlasti saaks sel semestril lõpetada.

Vabade kunstide MA lõpetaja küsib: kui lõputöö teostamine oli plaanitud EKA töökodades, mis võivad suletuks jääda teadmata ajani, siis mis saab lõpetamisest?

Akadeemilises kalendris on ette nähtud mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine 17.-19. august. See on üks praegu jutuks olnud võimalus lõpetamiseks.

Aksessuaari ja köitedisaini osakonna lõpetajad teostavad enda projektid ainete raamis koolis. Kuidas õppimine näeb välja karantiini ajal?

Erialaainete õppejõud kohendavad ainete sisu ja õpetamismeetodeid, et saaks distantsilt õppida. Iga aine õppejõud informeerib tudengeid, kuidas ta plaanib õpet läbi viia. Koondtabel kõigi selle semestri ainetega tehakse teatavaks 22.03. On ka arusaadav, et kõike pole võimalik kaugjuhtida. Omalt poolt teeme kõik, et korvata eriolukord sellega, et töökodasid saaks kasutada kas suveperioodil või järgmisel semestril.

Kui magistratuuri lõputöö teostamine sõltub EKA töökotta ligipääsust ja sealsetest seadmetest, siis iga kaotatud päev tiksub selles suunas, et jõua teost valmis.

Püüame leida lahendust.

Kas TASE toimumise osas on midagi otsustatud või ootame selle osas märtsi lõpu ära?

Hetkel pole midagi kindlat otsustatud, aga kaalutakse virtuaalnäituse formaati.

Võiks kaaluda TASE avamist augustis peale kollektiivpuhkust, MA sisseastumine selle järel. Kool võiks hakata septembri keskel. 1980ndatel õppetöö algas 01.10.

Kindlasti on kõik ideed-ettepanekud laual. Praegu liigume tavapärases akadeemilises kalendris ja eesmärk on lõpetada õigeaegselt.

Kui lõpetamine toimub siiski see mai, kuidas peaksime plaanima oma lõputöid (eriti need, kelle eriala eeldab näitust või ruumis presentatsiooni) TASE jaoks?

TASEt tavapärasel moel ei toimu. Käivad arutelud, otsitakse alternatiive, lõplikku otsust pole.

Kui praktiline töö on seotud otseselt EKA töökoja kasutamisega, kas EKA oleks valmis laenutama tehnikat nt 3D saviprinterit?

Küsimusega tuleb pöörduda õppekavajuhi ja töökoja juhataja poole.

Kas hetkel siis on otsus, et lõpetamisi ei lükata edasi?

Hetkel on otsus, püsime 2019/20. õa akadeemilises kalendris (https://www.artun.ee/oppimine/akadeemiline-kalender/).

Mis vahe on juuni ja augusti kaitsmisel? Kas selle määrab õppejõud või saab ise valida?

Kui vähegi võimalik, siis kaitske mais-juunis. Kui eriolukorrast tingitult ei ole kuidagi võimalik oma lõputööd teostada ja mais-juunis kaitsta, siis saab lõputööd kaitsta ka augustis (17.-19. aug). Me ei tea täna ja ei oska ka ennustada, kas augustiks on tavapärane elukorraldus taastunud (väga loodame, et see nii on!). Läbi tuleks igaks juhuks mõelda ka kõige mustem stsenaarium. Kindlasti arutage lõputööga seonduvat oma õppekavajuhiga ja leidke lahendus.

Kui kaitsta augustis kas siis peab kirjaliku osa magistritööst esitama mais või saab ka hiljem?

Seda tuleb täpsustada konkreetse õppekava juhiga.

Ütlesite et mai ja augusti kaitsmisel kvaliteedivahet ei ole. Kui augustis EKA lahti on, toimuvad augusti kaitsmised ju ilmselt ikka füüsiliselt, mitte veebis?

Kui võimalik, siis toimuvad augustis kaitsmised EKAs (sh EKA renditud ruumid). Tööd aga peavad kõik jõudma veebikeskkonda. Milline keskkond täpselt, need juhised kõik tulevad veel. Hetkel otsitakse sobivat lahendust.

Kas lõpuaktus juunis jääb praeguse seisuga kindlalt ära?

Hetkeseisuga on otsus selline, et juunis aktust ei toimu.

Aga kui lõputööd pole päris valmis veel? Kas mais lõpetades saab esitada pooleli olevaid teoseid?

Lõputöö vormi ja tingimused täpsustab õppekavajuht. Soovitame õppekavajuhil otsuseid teha paindlikult.

 

Sisseastumine

Kas sellel aastal toimuvad sisseastumised?

Täna tegutseme teadmises, et sisseastumiskatsed toimuvad ja tegutseme vastavalt. Hindame jooksvalt olukorda ja vajadusel teeme uued otsused.

Kas eriolukord potentsiaalselt mõjutab ka sisseastumiskatsete toimumisaegu abiturientidele?

Hetkel me ajakavas muudatusi pole teinud. Kui vajadus tekib, siis kindlasti teeme.

Kas MA sisseastumiste kuupäevad lükkuvad ka edasi?

Hetkeseisuga ei lükku. Vajadusel rakendame tingimuslikku vastuvõttu (st kui eriolukorrast tingitult on lõpetamine lükkunud hilisemale ajale, saab vajadusel BA diplomi esitada hiljem).

ERASMUS

Mis saab Erasmusest? Kas saab sügissemestriks kandideerida kuhugi?

Konkurss lõppes 1. märtsil. Nüüd peab ERASMUS komisjon tegema otsused. Hetke seisuga jätkub kõik nii nagu plaanitud oli.
Kui on täpsustavaid/detailseid küsimusi või muresid, võib tudeng pöörduda selles küsimuses otse Sandra Melli poole, kirjutada või helistada (sandra.mell@artun.ee).
ERASMUS jätkub, raha on ja keegi ei jää sellest võimalusest ilma. Euroopa Komisjon on mitteametlikult avaldanud soovi pikendada vilistlaspraktikate võimalust kuus kuud (st kõigil, kes lõpetasid 2019. aasta suvel, oleks sel juhul võimalik sooritada praktika 2020. aasta jõuludeni). Info täieneb jooksvalt.

Õppetasud, õppetoetused

Kas tasulise õppe tudengitel on võimalus taotleda maksepuhkust? Kas on plaanis teha õppetasude alandamist? (Paljudel sissetulek vähenenud või üldse kadunud)

30. märtsil otsustas rektoraat vähendada tasuliste õppekavade kevadsemestri tasusid -10%.

Põhjuseks paljude üliõpilaste pöördumised seoses järsult raskenenud finantsolukorraga.

Üliõpilastele, kes ei olnud 30. märtsiks õppeteenuse eest tasunud, saadeti 30. ja 31. märtsil kreeditarved. Palume kevadsemestri eest tasuda kreeditarvetel näidatud summa võrra vähem.

Üliõpilased, kes olid  kevadsemestri õppeteenuse arved tasunud enne õppeteenuse langetamise otsust, saavad kreeditarved nädala jooksul ja võimaluse otsustada, kas enammakstud raha jääb sügissemestri õppeteenustasu ettemaksuks või tagastatakse maksja pangaarvele.

Täiendav info, millisel viisil oma eelistusest teada anda,  edastatakse lähipäevil.

Kas vajaduspõhinetoetus jääb?

Kõik tudengitele mõeldud toetuses jäävad alles sel õppeaastal.

Kas tsükliõppe õppemaksu tähtaeg 1.aprillil on endiselt veel kehtiv või on antud olukorras võimalus seda tähtaega ka edasi lükata?

30. märtsil otsustas rektoraat vähendada tasuliste õppekavade kevadsemestri tasusid 10%.

Põhjuseks paljude üliõpilaste pöördumised seoses järsult raskenenud finantsolukorraga.

Üliõpilastele, kes ei olnud 30. märtsiks õppeteenuse eest tasunud, saadeti 30. ja 31. märtsil kreeditarved. Palume kevadsemestri eest tasuda kreeditarvetel näidatud summa võrra vähem.

Üliõpilased, kes olid  kevadsemestri õppeteenuse arved tasunud enne õppeteenuse langetamise otsust, saavad kreeditarved nädala jooksul ja võimaluse otsustada, kas enammakstud raha jääb sügissemestri õppeteenustasu ettemaksuks või tagastatakse maksja pangaarvele.

Täiendav info, millisel viisil oma eelistusest teada anda,  edastatakse lähipäevil.

Kui õpilastel jääb sellel semesril EAP´sid puudu (tänu sellele, et meistriklassid jäid ära vms) siis tähendab see seda, et need tuleb kinni maksta?

Tasu ei küsita eriolukorrast tingitult ära jäänud või edasi lükatud ainepunktide eest.

Mis saab õppetoetusest kui vaja augustini koolis olla?

Meile teadaolevalt pole õppetoetuste maksmise osas mingeid muudatusi tehtud. Loodame väga, et leiate koostöös õppekavajuhiga sellised lahendused, et te ei pea kooli jääma kauemaks kui juuni.

 

 

 

Raamatukogu

Kas raamatukogust saab praegu raamatuid laenutada?

Raamatute laenutamine ja tagastamine ning e-maili või telefoni teel teenindamine ja nõustamine jätkub.

Laenutamise soovist palume teada anda E-R kl 10-16. Tellitud raamatud on võimalik kätte saada järgmisel tööpäeval (kui tellimus saabub peale kl 15, siis ülejärgmisel tööpäeval).

Laenutused saab kätte EKA peahoonest samuti E-R kl 10-17 helistades välisukse kella, andes teada oma soovi ja nime ning valvur toob pakitud raamatud kätte.

Lugejal saab olla käes kuni 10 eksemplari. Laenutatud raamatute laenutähtaeg on 4. mai (samaks tähtajaks on pikendatud kõik kehtivad laenutused tähtajaga alates 1. märtsist). Samuti peatatakse 1. maini ületatud aja eest viivistasu võtmine.

Lisainfo raamatukogu e-ressursside kasutamise jms kohta lisatakse kodulehele: https://www.artun.ee/oppimine/raamatukogu/

Kas raamatukogul on valmidus ka lühemaid artikleid/peatükke raamatutest digiteerida, kui ei ole võimalik füüsiliselt EKA juurde tulla?

Jah, skänne raamatutest-ajakirjadest ja igasugu muud võimalikud digimaterjalid (nt digiartiklid andmebaasidest) on võimalik tekitada. Kontakt – library@artun.ee

Kas oleks võimalik teenuseid laiendada ja lasta raamatukogul printida tekste, ja need siis uksel kätte saada?

Raamatukogust on võimalik tellida koopiaid ja väljaprinte. Märkus teenuse kasutamise kohta ja maksmisele kuuluv summa läheb kirja lugejakirjesse, ja lugeja on kohustatud selle tasuma koheselt pärast seda, kui normaalne õppetegevus taastub ja lugejatel on jälle ligipääs raamatukogusse.
Väljaprintide ja koopiate kättesaamise osas EKA õppehoonest kehtivad samad kellaajad kui raamatute osas – E–R kl 10–17. Väljaspool neid kellaaegu ja nädalavahetuseti väljastustegevust ei toimu.
NB! Laenutussoovist palume teada anda E–R kl 10–16 kas saates kirja library@artun.ee või helistades raamatukogu telefonil 626 7334. Tellitud raamatud on võimalik kätte saada järgmisel tööpäeval (kui tellimus saabub peale kl 15, siis ülejärgmisel tööpäeval).

Palun täpsustate Terviseameti ja spetsialistidega – kas raamatute laenamine võib olla viiruse leviku üks põhjus? Paberil viirus ju püsib tunde.

Raamatuid laenutatakse ainult välja, tagastamist hetkel ei toimu.

 

Muu

Tänan informatiivse infotunni eest. Kas on plaanis formaati jätkata / arendada—nt virtuaalseid kohvipause nagu paljudes ettevõtetes? EKA-meelsuse säilitamiseks…

Jah, asi on töös. Netitunde hakkame tegema igal nädalal. Netisöökla info tuleb peagi!

Kuidas saab õppida lastega? Aega üldse ei ole…

Selline olukord nõuab meilt kõigilt paremat ajajuhtimist, nutikaid lahendusi jms

Võiks kutsuda üles õppejõude soovi korral laadima oma loengud ülekoolilisse andmebaasi – oleks põnev kuulata ka neid loenguid, millesse registreerunud pole.

Selline üleskutse on tehtud.

Kas kõik EKA töötajad saavad Zoomi kasutada kauem kui 40min?

Need, kellel olemas tasuline zoomi konto, saavad korraldada enam kui 40 min kestvaid koosolekuid. Ajaline piirang ei kehti koosolekule kutsutute kohta. EKA pole kõigile töötajatele zoomi kontosid teinud. Litsentse on soetatud vajaduspõhiselt. Palume pöörduda esmalt dekaani poole ja uurida, kas on võimalik kasutada teaduskonna zoom’i kontot. Kui ei, siis tuleb pöörduda it-osakonna poole ja põhjendada vajadust.

Kui mul on ülikooli kaudu saadud Zoom, on see normaalne, et ta ikka ütleb mulle, et sain rohkem kui 40 min kingitusena? Või olen kuidagi valesti sisse loginud?

On võimalus, et olete vale kontoga sisse loginud või on tegemist ajutise probleemiga. Kui sama asi kordub, siis palun pöörduge IT-osakonna poole (it@artun.ee)

Lisainfo

artun.ee/distantsope

Triin Krünberg
kvaliteedijuht ja kriisikomisjoni esinaine
triin.krunberg@artun.ee