Murrangulise muutuse disain ja juhtimine

Eesti Kunstiakadeemia ja Estonian Business Schooli ühise mikrokraadiprogrammi eesmärk on tagada organisatsioonijuhtide ja ettevõtteomanike võimekus murranguliste muutuste keskkonnas enda ja oma organisatsiooni tegevusi uuendada.

Kümnekuuline programm ühendab EKA disainerite ja EBSi ettevõtlusekspertide juhendamise, intensiivse praktilise õppe ning õppereisid ümberkujunevatesse ettevõtetesse Eestis ja Saksamaal. Eesmärk on õppida muutma tööstust ja juhtima ettevõtteid, kasutades kaasaegseid disainipõhimõtteid, kohanedes tänases mitmeski mõttes ebatäiuslikus ettevõtluskeskkonnas.

Sihtrühm

● Organisatsioonide tippjuhid

● Suurfirmade keskastmejuhid

Eeldused osalejale

Vähemalt bakalaureusekraad

● Vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus

● Inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel

Õppe alustamise tingimus

● Tõend bakalaureusekraadi ja töökogemuse kohta

● Sisseastumisankeedi täitmine

● Punktid sisseastumisvestluselt

Õpiväljundid

  • Programmi lõpetaja juhib edukalt murranguliste muudatuste protsesse. Ta oskab kohaneda ebamäärasuse ja pidevalt muutuvate oludega, näeb uusi võimalusi, kaasab erinevaid sidusrühmi, arvestab tehnoloogiliste, keskkondlike ja sotsiaalsete arengutega ning ületab nende piiranguid
  • Töötab välja ja viib ellu oma organisatsiooni või ühiskonda radikaalselt ümber kujundavat visiooni.
  • Kasutab loovust, on autentne ja mõjus ning oma toimetamises jätkusuutlik nii isiklikul, rühma, organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil
  • Kujundab ja arutleb argumenteeritult murranguliste muutuste mõju üle majandusele ja ühiskonnale avalikus ning rahvusvahelises kontekstis.

Hindamismeetod

Õppekava on täies mahus täidetud, kui koolitusprogrammis osaleja on sooritanud kõik õppekavas ette nähtud kohustuslikud moodulid ning avalikult kaitsnud praktilise ühisprojekti rahvusvahelise žürii ees.  

Üksikute moodulite läbimist hindavad vastavate moodulite vastutavad õppejõud.

Mikrokraadiprogramm lõpeb mitteeristava arvestusega, milleks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides ainetes. Arvestuse läbinule väljastatakse

EBSi ja EKA ühine täiendkoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend.


Aeg: 4. september 2024 kuni 6. juuni 2025
Koht: EBS ja Eesti Kunstiakadeemia
Koduleht: https://ebsexecutiveprogrammes.com/
Maht: 30 EAP, millest 280 akadeemilist kontakttundi (sh 40 h virtuaalselt) ja 500 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: ärindus ja haldus
Õppegrupp: kuni 20 osalejat

Kontakt: Katrin.Ruben@ebs.ee
Hind: 19 000 eurot, millele lisandub käibemaks 22%

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud