Erialast

Millega maali erialal tegeletakse?

Maal on paralleelselt teiste meediumitega üks tehniline võimalus kaasaegse kunstniku tööriistakotis. Me ei vaata maali kui pelgalt tehnilist võimalust vaid pigem mõtlemislaadina. Eriala keskendub iga tudengi isikliku kunstnikupositsiooni välja arendamisele. Tudengid töötavad oma ateljeepinnal alates esimese kursuse teisest poolaastast ja keskenduvad teemadele, mis on just neile olulised. Olgu selleks siis isiklik või ühiskondlik, tehniline või teoreetiline, kaasaegne või ajalooline, romantiline või realistlik, narratiivne või abstraktne jne. Stuudiotööle saadakse individuaalset tagasisidet ja juhendamist erinevate õppejõudude poolt nii maali erialalt kui vabade kunstide teaduskonnast laiemalt. Lisaks õpetavad igal semestril välisõppejõud nii Eestist kui välismaalt. Juhendajate seas on nii maalikunstnikke kui ka skulptoreid, kuraatoreid, teoreetikuid, kirjanikke, galeriste. Väärtustame tagasiside mitmekesisust, et tudeng õpiks laiemas kultuuriruumis orienteeruma ja seal end mõistetavaks tegema. Kohtumised ja arutelud on olulised kriitilise mõtlemise ja loomingu mõtestamiseks.

 

Rott/Rat austab nii traditsioone kui nende kukutajaid

Maaliõppe eesmärk on kunstnikupraktika välja arendamine hoides fookust maalikunsti meediumil, suhestumine nii ajaloolisega kui tehniliste võimaluste tähenduslikkusega. Maal lõuendil on üks kaasaegse maalikunstniku tööriistadest, mis omab omaette tähendust ja paigutab teose konteksti nagu ka iga pintslitõmbe iseloom, mida kasutatakse. Lisaks lõuendile pole vähemtähtis seda ümbritsev kontekst. Maali moodustavad tema enda materiaalsus (osad ja struktuur) ning ka kõik toimemehhanismid, mis jäävad lõuendist väljapoole.

Lõuend ei pruugi olla ka üldse mitte tavatähenduses lõuend, selleks võib olla näiteks vanaema vana suss või Balti jaama turult ostetud kartul. Valitud materjal määrab teose tähenduse. Lõuendiks võib olla ka ruum ise nagu ka maaliks võib olla installatsioon või videoteos, või hoopis heli või osalusperformance.

Vaatame maalikunsti nii ajalooliselt kui praktiliselt, käsikäes isikliku stuudiotööga on igal tudengil võimalik valida maali eriala tehniliste kursuste vahel nagu näiteks: portreemaal natuurist, stuudio akt, fresko, mosaiik, sgrafiito.

Lisaks saab tudeng võtta valikainetena kursuseid nii skulptuuri-installatsiooni, graafika erialalt kui ka majasiseselt teistest osakondadest, näiteks keraamika, fotograafia, tekstiil, klaasikunst jt.

Küsime mis teeb maalist maali ja miks tänapäeval maalida.

 

Miks maali õppida tasub?

Rott/Rat maaliosakond on kombinatsioon kriitilisest mõtlemisest ja traditsioonilistest oskustest. Meie tugevus on oskus neid kahte ühendada.

Õpingute ajal nii BA kui MA õppes on fookus kunstnikupraktikale ja isiklikule loomingule, oskusele näha, otsida ja tähelepanu alla tõsta. Alates BA õppe esimese kursuse teisest semestrist lõpeb iga semester näituseprojektiga – reaalse kogemusega reaalses ruumis.

Rott/Rat maali lõpetavast tudengist saab kunstnik, kes oskab orienteeruda tänapäevases kultuuriruumis, näha hetke, aga osata viidata ka ajaloolisele.