Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel – Edu ja Tegu

Alates 2016 jaanuarist alustas tegevust programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (edaspidi Edu ja Tegu). Programmi tegevuse eesmärgiks on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja –liikides ning luua kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks.

Edu ja Tegu toetab koolilõpetajate ettevõtliku hoiaku kujunemist ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab nende konkurentsivõimet tööturul. Oluliseks Edu ja Tegu programmi ülesandeks on üldise teadlikkuse tõstmine ettevõtlikkuse kujundamise ja ettevõtlusõppe arendamise vajalikkusest.

Ettevõtlusõppe arendamine on osa tööturu ja õppe tihedama seostamise programmist. Programm on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia rakendamiseks ja selle eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega.

Uudiskirjad

Ettevõtlusõppe uudiskiri nr 5 

Ettevõtlusõppe uudiskiri nr 4

Programmi lehekülg

Lisainfo

 

Rohkem infot:

Kelli Turmann

E-post: kelli.turmann@artun.ee

Telefon: 626 7100

 

Jaga sõpradega:

Postitas Sven Idarand
Viimati muudetud

Teadus- ja arendusosakond