FLOODED 2018: ujuvarhitektuuri suvekool ootab avaldusi!

2016. aasta suvekooli ujuvprojekt VEETEE. Foto: Tõnu Tunnel

EKA sisearhitektuuri osakond ja arhitektuuribüroo b210 korraldavad Karuskosel Soomaal sel suvel juba kolmandat korda sisearhitektuuri, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri, ruumidisaini jt haakuvate erialade tudengitele mõeldud rahvusvahelise suvekooli. Suvekool toimub 31. juulist 11. augustini 2018 ning kandideerimisavaldusi saab esitada veebilehe https://flooded.ee/ kaudu kuni 5. juunini. Suvekooli juhendavad Sami Rintala, b210 arhitektid ja Hannes Praks.

Miks lausa peab sellest võimalusest kinni haarama?

FLOODED suvekooli juhendab rahvusvaheline arhitektide ja sisearhitektide meeskond, kus on esindatud nii praktikud kui akadeemilisel poolel tegutsejad. Juhendajad juhivad osalejate gruppi kontseptsiooni välja arendamisest, disainist ja prototüüpimisest kuni projekti valmis ehitamiseni Soomaal. Äärmiselt praktiline suvekool on hea võimalus panna proovile oma puidutöö- ja disainioskused võrdlemisi metsikus keskkonnas ja äärmiselt intensiivse ajakava tingimustes – see on kogemus, mida tavaline akadeemiline õppetöö kuigi sageli pakkuda ei suuda. Suvekooli varasemate aastate objektid – 2016. aasta suve VEETEE ujuvlesila ning 2017. aasta ujuvsaun VALA – võitsid kiirelt südameid üle maailma: FLOODED 2018 on võimalus anda oma panus järgmise vetepealsest ja -äärsest eluviisist inspireeritud projekti loomisesse.

Kuidas kandideerida?

Et kandideerida FLOODED suvekooli 2018. aasta osalejaks, tuleb esitada oma portfoolio ja motivatsioonikiri juhendajatest koosnevale komisjonile hiljemalt 5. juunil 2018. Kandideerimiseks vajaliku info ja registreerimislingi leiate suvekooli kodulehelt: https://flooded.ee/

Hind

Suvekoolis osalemine maksab 450 eurot, mis katab lisaks õppeprogrammile 12 päeva kestva suvekooli majutuse, toitlustuse, töövahendid ja -materjalid ja uurimisretkedega seotud kulud. Välistudengid peavad katma oma lennukulud Tallinnasse.

Kontekst

Eesti on üks turvalisemaid paiku maailmas – meie kliima on mõõdukas, tõeliselt suuri looduskatastroofe esineb harva, ohtrate surmade ja tohutute kahjustustega lõppevaid üleujutusi ei tule ette kuigi tihti, pole pikki põudasid, hukatuslikke maavärinaid ega orkaane. Aga kui vaadata suurt pilti, pole pilt nii päikseline – kliima ning koos sellega maailm on kiiresti muutumas. Teated traagiliste tagajärgedega üleujutustest on saanud regulaarseks. Veetase tõuseb ning suured maa-alad on muutumas elamiskõlbmatuks.

Kaunil Soomaal kogeme üleujutusi igal kevadel. Soomaa koosneb rabadest, hooti vee alla jäävatest rohumaadest, looklevatest jõgedest. Elu Soomaal sõltub kliimast rohkem kui kusabgil mujal. Kui kevadised veed jooksevad kevadel ojadena rabadest jõgedesse, ei suuda Soomaa jõed veekogust korraga vastu võtta ja murravad oma piiridest välja. Vesi voolab üle niitude, läbi metsade ja katab teed, raiudes läbi ühendused ülejäänud maailmaga. Mõnel aastal tõuseb vesi meetrijagu päevas mitu päeva jutti, haarates kiiresti enda alla teed, põllud, ja vahetevahel ka kodud. Järskude servadega kõrgraba-aladest saavad saared kesk vett. Üleujutused on ümber nimetatud Soomaa viiendaks aastaajaks, sest see ei sarnane ühelegi ülejäänud neljast, ning Karuskose, kuhu meie veepealse elu võimalikkust uuriva suvekooli seltskond augustikuus nädalaks majutub, on kevadeti üleujutuste ala südames.

Lähteülesanne

FLOODED 2018 on ujuvarhitektuurile keskenduv suvekool, mis kasutab Soomaa loodusliku üleujutuse tingimustes kujunenud ruumi laboratooriumina, valmistades osalejaid ette üleujutuste küsimusega tegelemiseks ka globaalsel tasandil. Kuidas töötada välja lahendused, mis loovad inimesele vajaliku eluruumi vesistes tingimustes? FLOODED 2018 on intensiivne uurimise, õppimise ja katsetamise nädal ja lõpeb ühe konkreetse ruumilise ettepaneku ning lahendusega, mis pakub inimesele ekstreemsetes märgades tingimustes kindlat pinnast. Loodav objekt peab looma uut väärtust äärmiselt hapras looduskeskkonnas ning suutma vastu pidada viienda hooaja kõrgvete tipptaseme juures – objekt peab vastu pidama katsetustele Soomaa jõgedele tavatingimustes. Projekt ehitatakse valmis suvekooli käigus ning avatakse kasutajatele suvekooli viimasel päeval, jäädes avalikku kasutusse ning Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole ala. Suvekooli ehitusmaterjaliks on puit.

Rohkem infot: https://flooded.ee/

Küsimused:
Hannes Praks
EKA sisearhitektuuri osakond
hannes.praks@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud