Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole (2009)

Eesti Kunstiakadeemia toimetised 19
Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna väljaanded 4

Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikooli doktorantide artikleid koondav kogumik “Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole” sai alguse 2006./07. õppeaastal prof Juhan Maiste poolt läbi viidud muinsuskaitse ja restaureerimise erialaseminarist. Kogumiku autorite eesmärgiks on lahata konkreetseid muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonna probleeme aja ja ruumi kontseptsioonidest lähtuvalt. Sissejuhatavas essees märgib Juhan Maiste, et autorid tegelevad “otsinguga, mis on suunatud uue paradigma leidmisele. Uuele mõtlemisele, mis vabastaks muinsuskaitse omaenese diskursuslikust suletusest, tooks piiritletu kõrvale piiramatu ja maailma kogu selle terviklikkuses hõlmava muinsuskaitse kontseptsiooni.” Artiklite aines ulatub arhitektuurist klaasini, vanalinnast kaasaegse kunstini ning parkidest hällitrükisteni.

Sisukord

Juhan Maiste, Aeg ruumis ja ruum ajas. Tagasi asjade juurde
Lilian Hansar, (Vana)linn kui semiosfäär
Nele Nutt, Mõisamaastiku aeg ja ruum
Kreeta Sipelgas, Park – maastik raamis
Urve Sinijärv, Aeg ja ruum Eesti mõisaparkides
Mariann Raisma, Aegruum nõukogudeaegses muuseumiekspositsioonis
Hilkka Hiiop, Kaasaegse kunsti aeg ja ruum. Väärtuste ambivalentsus ja analüüs nüüdiskunsti säilitamisel Mart Viljuse ja Raul Rajangu tööde näitel
Rene Haljasmäe, Hällitrükiste kirjeldamine ja analüüs
Risto Paju, Aeg ja väärtused. Näiteid sepisdetailide restaureerimisest Eestis viimastel aegadel, põhimõtted ning võimalused
Eve Koha, Klaasikunstnikud ajast ja ruumist

ISBN 978-9985-9841-9-2

Toimetanud Anneli Randla
Kujundanud Andres Tali

168 lk, eesti keeles ingliskeelsete resümeedega
2009

Aeg.ja_170710
Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud