Arife Dila Demir, MA2, AURA – altering self-perception through interactive light emitting textiles.

Autor_ Arife Dila Demir. Osa MA tööst Aura
green_1 (3)
blue_7

AURA on projekt, mis on loodud kriitilise vastusena enesetaju radikaalsele muutumisele esemeliste ja mitteesemeliste omaduste harmooniast materiaalseks kehapildi tajumiseks. Sotsiaalmeedia ja reklaamid sunnivad inimestele peale arusaama sotsiaalselt aktsepteeritud ilusatest kehadest ja nende olulisusest, see omakorda loob olulise nihke inimeste mina-pildis. Nii luuakse populatsiooni jaoks kinnisidee kehapildist, ennast tajutakse materiaalse asjana, mida parendada. Selles osas on AURA kavandatud artefaktina, mille eesmärk on toimida inimeste mina-pildi muutmise katalüsaatorina.

Fenomenoloogia ja kognitiivsed teadused viitavad sellele, me tähtsustame maailma ja iseend läbi taju ja maailma tajumise, mis toimub tänu liikuvatele kehadele. Mõistuslike olenditena on inimesed suutelised igapäevaelus toimuvate sensoorsete kogemuste kaudu tähendusi looma – sellised tegevused on kui ruumiline kogemus, mis sisaldab kõiki elusaid ja mitteelusaid mehhanisme, kuid ka omadusi nagu lõhn, temperatuur, tekstuur, värv jne. Projekt on inspireeritud fenomenoloogiast ja kognitiivsetest teadustest ning avastab mina-taju ruumi suhtes, eesmärgiks on valgustada liikuvat keha. Selleks on kootud kokku interaktiivsed valgust kiirgavad tekstiilmaterjalid, mis toimivad ruumiliste elementidena, mille peal saavad inimesed jälgida iseennast. AURA on kootud lisades materjali fiiberoptilised valguskaablid, mis on ühendatud valgusallika külge, valgusallikas ise on ühendatud lähedussensoriga, mis annab projektile võime reageerida liikumisele. AURA on suuteline valgusega reageerima keha lähedusele. See näeb välja kui elav keha, mis imiteerib nii elavate kui mitteelavate asjadega seotud ruumilisi kogemusi. Võttes kasutusele spekulatiivse disainile lähenemise, on AURA kujuteldav ruum loodud selleks, et mõista seda, kuidas ruumiline kogemus võib mõjutada mina-taju. 

Juhendaja: Nithikul Nimkulrat, PhD

Tehniline juhendaja: Hans-Gunter Lock, MA

Konsultant Varvara: Guljajeva, PhD

2019

Projekti autor:
Arife Dila Demir, MA2

Postitas Piret Valk
Viimati muudetud