Mälu (2011)

Eesti Kunstiakadeemia toimetised 20
Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna väljaanded 5

Kogumik koondab viis artiklit Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimisosakonna doktorantidelt, mis tegelevad muinsuskaitse ajaloo ja tänapäevaga. Kolm esimest lahkavad erinevaid tahke sõjaeelse Eesti Vabariigi mäluloomest läbi kunstikaitse toimkondade tegevuse Vabadussõja ajal (Mati Raal), muuseumipoliitika vabariigi algusaastail (Mariann Raisma) ja muinsuspedagoogika 1920.−1930. aastail (Kristina Jõekalda). Kes vastutab selle eest, kuidas me tulevikus mäletame nüüdiskunsti, küsib oma artiklis Hilkka Hiiop. Hällitrükiste konserveerimise printsiipide muutumist ajas käsitleb Rene Haljasmäe.

Toimetuskolleegium
Lilian Hansar
Joakim Hansson
Jukka Jokilehto
Mart Kalm
Juhan Maiste

Toimetanud Anneli Randla
Kujundanud Andres Tali
ISBN 978-9985-9841-9-2
ISSN 1406-2895
232 lk, eesti keeles ingliskeelsete resümeedega
2011

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Mälu
Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud