ÕPPE- ja TERAAPIAVAHENDid TALLINNA LASTEHAIGLALE

Interaktiivsed õppe- ja teraapiavahendid

Õppe- ja teraapiavahendid on valminud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonnas aastal 2011 toimunud kursuse tulemusena.

Tööde autorid: Imbi Ilves, Liisa Aid, Tanja Kuusik, Stella Kalkun, Kristel Laurits, Inna Beinar ja Luise Wonneberger.

Juhendajad: Jana Kadastik (TLÜ) , Kärt Ojavee (EKA)

Fotod: Ružena Vakulenko

Täname:

Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool, Tallinna 1. Internaatkool

(Tondi Põhikool), Recticel OÜ, prof. Talis Bachmann (TÜ), Birgit Kaasik (TLH), Inga Allikmäe (TLH).

Eesti Kunstiakadeemias kevadsemestril 2011 toimunud kursuse “Interaktiivne õppevahend” eesmärgiks oli välja arendada õppetööd toetavaid meeli stimuleerivaid õppe- ja teraapiavahendeid liitpuudega lastele, kasutades uudseid tekstiilimaterjale ja lahendusi.

Ideede arendamisel tugineti teoreetilistele teadmistele, uuringule ja õppetöö käigus tehtud vaatlustele. Õppevahendeid luues on arvestatud, et kognitiivsete oskuste arendamine on tihedas seoses motoorika, sotsiaalsete, igapäevaoskuste ja kommunikatiivsete oskuste arendamisega.

Kursuse tulemusena valmis seitse uudset õppe- ja teraapiavahendit, mis moodustavad ühtse komplekti. Seda on võimalik kasutada nii ühes ruumis, kui ka eraldi teraapiaruumides. Õppevahendite sihtgrupp ei piirdu üksnes intellekti- ja liitpuudega lastega, neid saavad kasutada ka tavapärase arenguga lapsed.

Prototüübid antakse üle Tallinna Lastehaigla Toetusfondile, et Tallinna Lastehaigla taastusravi osakonna spetsialistid neid edaspidi oma töös kasutaksid ning tagasisidet annaksid. Nii saab loodetavasti mõnest prototüübist ka tõeline toode.

*Prototüüpe tutvustavate tekstide aluseks on J. Kadastiku (2011) magistritöö “ Dialoog disaineriga: õppetööd toetavad vahendid hooldusõppe õpilaste kognitiivsete oskuste arendamiseks”.

 

1 Therapytools_collection2012
2 Kristel Laurits_TACTILE DOMINO
2-1 Kristel Laurits_ TACTILE DOMINO
3 Inna Beinar + Tatjana Kuusik_BUNNY;KITTY;OCTOBUS;BOY
4 Liisa Aid_ARENDAV PADI
5 Kristel Laurits_SOUND AMPLIFING PILLOW
6 Luise Wonneberger_MODULES
7 Stella Kalkun_PILV-EKRAAN
8 Imbi Ilves_KAAR

Postitas Kristel Laurits
Viimati muudetud

Tekstiilidisain