Tellija kaasamine energitõhusate hoonete kavandamisesse

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna 3D Labori meeskonna juhtimisel läbi viidav rakendusuuring võimaliku tarkvaralise lahenduse leidmiseks ja tellija tulemuslikumaks kaasamiseks hoonete energiatõhusasse kavandamisesse. Eesmärk on läbi viia tehnilise prototüübi loomine, mis lubaks hoone tulevasel kasutajal ja tellijal mõista ruumiliste otsuste mõju hoone energiatõhususele. Selle tarvis on vajalik leida sobiv tehniline platvorm ja välja töötada keskne mudeliserver ning esialgne kasutajaliides.

Lahendus võimaldab tellijal muuta hoone erinevaid lähteandmeid ning jälgida, kuidas 3D parameetriline mudel reaalajas muutub. Lisaks hoone dünaamilise 3D kujutise kuvamisele näidatakse ka energiatõhususe muutumine vastavalt sisendi muutumisele, andes telljale kohest tagasisidet. Rakendusuuring on järgmiseks sammuks teel kaasava planeerimise suunas ning avaks uued võimalused hoonete masskohandamiseks.

Projekti täitjad: Renee Puusepp (vastutav täitja), Martin Melioranski, magistrant Taavi Lõoke, arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond; Kaiko Kivi (Mudel OÜ).

Projekti kestus: 2016-2017

Rahastus: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, EKA

kaiko-kivi-master-thesis-2

Postitas Renee Puusepp
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuri­teaduskond