Daniel Kotsjuba

Daniel Kotsjuba on Tallinnas tegutsev graafiline disainer. Ta alustas õpinguid Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonnas aastal 2003. Aastatel 2005-2006 käis ta vahetusõpingutel Soomes Taidetteollinen Korkeakoulus. Daniel lõpetas EKA graafilise disaini osakonna magistrantuuri aastal 2015, kujundades lõputööprojektina traumajärgse infomaterjali “Raamat seljaajukahjustusega inimesele”. Peamiselt tegutseb ta vabakutselise disainerina, keskendudes kõiki kaasavale ehk kõigi ühiskonnagruppidega arvestavale disainile. Lisaks on ta osalenud “Cities for All – Tallinn for All” Tallinna ühistranspordi arendamise projektis ja kujundanud ning aidanud koostada “Kõiki kaasava elukeskkonna juhendmaterjali”.