Ele Praks

Elepraks_12_17_mv
Teaduskonna nõukogu assisteerimine, kirjavahetuse ja dokumendiringluse korraldamine. Teaduskonna üldainete õppekorraldus ja -arendus. Kommunikatsioon ja meediatöö.
Üldõppe koordinaator, projektikoordinaator