Elisabeth Kuusik

Peamised tööülesanded

Õppeosakonna juhtimine, õppetööd reguleerivate normdokumentide väljatöötamine ja haldamine, õppetöö protsesside üldine planeerimine ja korraldamine, õppekavade haldamine ning õppeinfosüsteemi administreerimine.

Õppeosakonna juhataja
Põhja puiestee 7, D206