Elisabeth Kuusik

Peamised tööülesanded

Õppeosakonna juhtimine, õppetööd reguleerivate normdokumentide väljatöötamine ja haldamine, õppetöö protsesside üldine planeerimine ja korraldamine, õppekavade haldamine ning õppeinfosüsteemi (ÕIS) administreerimine.


Õppeosakonna juhataja
Põhja puiestee 7, D206
626 7307