Elise Jagomägi

CV Eesti Teadusinfosüsteemis: https://www.etis.ee/CV/Elise_Jagomagi/est
Avatud akadeemia juhataja / Head of the Open Academy