Helen Jürgens

Peamised tööülesanded

Peaspetsialisti vastutusalas on akadeemia üliõpilaste vastuvõtu korraldamine, üliõpilasarvestuse pidamine ja nende kohta peetavate registrite ja/või andmebaaside haldamine, õppetööd puudutava statistika koondamine ja haldamine, õppetoetuste ja stipendiumite jaotamise korraldamine.

Peaspetsialist
Põhja puiestee 7, D206
6267 305