Helen Jürgens

Peamised tööülesanded

Peaspetsialisti vastutusalas on akadeemia üliõpilaste vastuvõtu korraldamine, üliõpilasarvestuse pidamine ja nende kohta peetavate registrite ja/või andmebaaside haldamine, õppetööd puudutava statistika koondamine ja haldamine, õppetoetuste ja stipendiumite jaotamise korraldamine, eksternide ja vabakuulajate vormistamine, akadeemilised puhkused, eksmatrikuleerimine, reimmatrikuleerimine, õppekavatäidetuse ja õppekoormuse jälgimine.

Peaspetsialist
Põhja puiestee 7, D206
6267 305