Kadi Karine

kadi

Kadi Karine tegeleb arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna teadus- ja arendusprojektide planeerimise, administreerimise ja koordineerimisega. Lisaks sellele koordineerib ta osakonna infovahetust avalikkusele, publikatsioonide väljaandmist ning näituste, konverentside, seminaride ja avatud loengute korraldamist.

Teadus- ja arendustegevuse koordinaator
6420071