Kadi Kibbermann

Osakonna koordinaatori ametikoha eesmärk on tagada osakonna ladus asjaajamine ja hea infovahetus.

Koordinaator, külalislektor, õppekavade MDR ja MDC tekstiilidisaini suunajuhi KT
D504
626 7316