Kadi Kibbermann

Kadi_Kibbermann

Osakonna koordinaatori ametikoha eesmärk on tagada osakonna ladus asjaajamine ja hea infovahetus.

Tekstiilidisaini osakonna koordinaator
D504
626 7316