Kaili Kilp-Jegorov

Peamised tööülesanded

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Õppespetsialist: Arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning Sisearhitektuuri (BA ja MA) õppekavad
ruum D408
+372 642 0070