Kaili Kilp-Jegorov

Kaili Kilp-Jegorov

Peamised tööülesanded

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Arhitektuuriteaduskonna õppekavade (Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Sisearhitektuur BA ja MA) õppespetsialist
Põhja puiestee 7, ruum D409
6420 070