Kaja Kivit

EKA külaliste vastuvõtmise korraldamine; info jagamine nii suuliselt, telefoni kui e-posti teel; kaardiõiguste haldus; posti töötlemine; hoone korrasoleku ja heakorra jälgimine.

Infotöötaja
626 7301