Karin Vicente

Karin Vicente on kunstiteadlane, kes töötab nooremteaduri ja teadussekretärina Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis. Tema teadustöö keskendub nõukogude perioodi tarbekunsti identiteediküsimustele, nende seotusele disaini ning kujutava kunstiga. Vicente õpetab 20. sajandi kunsti- ja disainiajaloo kursuseid.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Nooremteadur / ajutiselt eemal