Kristiina Nurk

Aksessuaari- ja köitedisaini osakonna koordinaatori ametikoha eesmärk on tagada osakonna ladus asjaajamine ja hea infovahetus.

Koordinaator / ajutiselt eemal
B511
626 7317