Kristiina Nurk

Nulku_KristiinaNurk-portree_fotoIrisKivisalu_web

Aksessuaari- ja köitedisaini osakonna koordinaatori ametikoha eesmärk on tagada osakonna ladus asjaajamine ja hea infovahetus.

Koordinaator
B511
626 7317