Kristina Jõekalda

Kristina Jõekalda on Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadur ning Doktorikooli teaduskoordinaator. Õppinud EKAs ja Helsingi Ülikoolis. Ta uurib 19.–20. sajandi kunstihistoriograafiat ja muinsuskaitset rahvusluse kontekstis. Avaldanud rea artikleid ja korraldanud konverentse. Koostanud kogumiku „A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades“ (koos Krista Kodrese ja Michaela Marekiga; Böhlau, 2019) ning erinumbrid „European Peripheries of Architectural Historiography“ (koos Petra Brouweriga; The Journal of Architecture 2020) ja „Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long Nineteenth Century“ (koos Kodresega; Kunstiteaduslikke Uurimusi 2014).

Pälvinud preemiaid ja stipendiume, hiljuti nt Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) Dissertation Grant Award, ning Böckler-Mare-Balticum-Stiftung’i Erich und Lisbeth Böckler-Stipendium, mille toel viibis 2018 külalisteadurina Berliini Humboldti Ülikoolis kunsti- ja pilditeaduse instituudis (IKB).

Loeb EKAs kursuseid, mis seostuvad tema uurimisvaldkonnaga, samuti üldisi akadeemilist kirjutamist ja loomeuurimusliku teadustöö aluseid käsitlevaid aineid (PhD, MA). Doktorikooli teaduskoordinaatorina vastutav EKA Doktorikooli konverentsi, teadusinfo vahendamise, teadustöö alase konsulteerimise eest.

 

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Koduleht academia.edu

 

Doktorikooli teaduskoordinaator