Kristina Jõekalda

J6ekalda-Kristina_Ruta-Badina_mv_2

Kristina Jõekalda on EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi nooremteadur ning Doktorikooli teaduskoordinaator. Õppinud EKAs ja Helsingi Ülikoolis. Oma jätkugrandi „Baltisaksa identiteet ja pärand eesti kunstiteaduses“ raames uurib 19.–20. sajandi kunstihistoriograafiat ja muinsuskaitset rahvusluse kontekstis. Avaldanud rea artikleid ja korraldanud konverentse. Koostanud kogumiku „A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades“ (koos Krista Kodres’e ja Michaela Marek’iga; Böhlau, 2019) ning Kunstiteaduslikke Uurimusi erinumbri „Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long Nineteenth Century“ (koos Kodres’ega; 2014).

Pälvinud preemiaid ja stipendiume, hiljuti nt Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) Dissertation Grant Award, ning Böckler-Mare-Balticum-Stiftung’i Erich und Lisbeth Böckler-Stipendium, mille toel viibis 2018 külalisteadurina Berliini Humboldti Ülikoolis kunsti- ja pilditeaduse instituudis (IKB). Osalenud uurimisgrantides „Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal“ (PUT788, 2015–2018) ning „Rahvuse visualiseerimine. Eesti 20. sajandi kunsti ja arhitektuuri instutsioonikriitiline analüüs“ (SF0160047s09, 2013–2014).

Loeb EKAs kursuseid, mis seostuvad tema uurimisvaldkonnaga, samuti üldisi akadeemilist kirjutamist ja loomeuurimusliku teadustöö aluseid käsitlevaid aineid (PhD, BA). Doktorikooli teaduskoordinaatorina vastutav EKA Doktorikooli konverentsi, teadusinfo vahendamise, teadustöö alase konsulteerimise eest.

 

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Koduleht academia.edu

 

Doktorikooli teaduskoordinaator