Mari-Liis Siig

Mari-Liis Siig (8)

Rahvusvaheliste magistriõppe õppekavade (Animatsioon, Disain ja rakenduskunst, Interaktsioonidisain, Kaasaegne kunst, Sisearhitektuur ja Urbanistika) ning  üldteooria- ja vabaainete õppespetsialist

Peamised tööülesanded
Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade ja õppeainete õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes. Rahvusvaheliste õppekavade üliõpilaste toetusprogrammi tegevuse koordineerimine.

Põhja puiestee 7, D206
Õppespetsialist
6267321