Mari-Liis Siig

Peamised tööülesanded
Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade ja õppeainete õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes. Rahvusvaheliste õppekavade üliõpilaste toetusprogrammi tegevuse koordineerimine.

Study Specialist of International Curricula, International Students Admission
Rahvusvaheliste magistriõppe õppekavade (Animatsioon, Disain ja rakenduskunst, Interaktsioonidisain, Kaasaegne kunst, Sisearhitektuur ja Urbanistika) ning üldteooria- ja vabaainete õppespetsialist
Põhja puiestee 7, D206
6267 321