Maria Muuk

Maria Muuk on disainer ja kirjutaja, kelle peamine iseseisev uurimishuvi on toit ja selle semiootilised tähendused. Ta lõpetas Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna aastal 2016.

Aastatel 2015–2018 organiseeris ta koos Ott Kagoverega graafilise disaini tudengitele suunatud omaalgatuslikku teooriaõpet, mille hiilgeajal asus laiemale publikule avatud mitmekülgse  programmiga GD Projektiruum stuudioruumis Paavli tänaval. 2017. aastal suundus Maria Berliini praktikale graafilise disaini stuudios Node. Peale seda jätkas ta õpinguid Amsterdamis, Sandbergi Instituudi magistriprogrammis Critical Studies, kus tegeles visuaalse, keelelise ja afektiivse kommunikatsiooni uurimise ning sellega seotud kirjutamis- ja kunstipraktika arendamisega, millest üheks kujunes kultuuridevahelisi muutuseid ja kohanemist käsitlev kontseptuaalne toitlustamine.

Hetkel viibib Maria taas Eestis, töötades paralleelselt vabakutselise disaineri, õppejõu ja kondiitrina.