Maria Muuk

Maria Muuk on Tallinnas tegutsev vabakutseline graafiline disainer. Ta lõpetas Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna aastal 2016. Alates 2015. aasta sügisest korraldab ta koos Ott Kagoverega graafilise disaini osakonnas lugemisgruppe, et kaastudengitega eriala puudutavate teemade üle arutada. Osana lõputööst andsid Maria ja Ott 2016. aastal välja erialadiskussioonile keskenduva ajalehe „Kuus trükitud vestlust” . Sama aasta sügisel algatasid nad Paavli projektiruumi, kus toimuvad graafilise disaini teooria ja alternatiivharidusega seotud lugemisgrupid, vestlusõhtud ja muud sündmused. Tegevus on suunatud eelkõige graafilise disaini osakonna tudengitele, kuid kõik üritused on avatud ka laiemale publikule. Vabakutselisena tegeleb Maria erinevate kultuurivaldkonda kuuluvate töödega ning on kujundanud näitust saatvaid trükiseid Alissa Nirgile ja EKA Fotograafia osakonnale. Hetkel viibib Maria Berliinis praktikal graafilise disaini stuudios Node ning plaanib haridusteed jätkata Sandbergi Instituudis Amsterdamis.