Marie-Katharine Maksim

Peamised tööülesanded:

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Arhitektuuriteaduskonna õppespetsialist – Sisearhitektuur BA, Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Sisearhitektuur MA, Urbanistika MA
642 0070