Marie-Katharine Maksim

Peamised tööülesanded:

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Arhitektuuriteaduskonna (Sisearhitektuur BA Arhitektuur ja linnaplaneerimine MA Sisearhitektuur MA (eestikeelne)) õppespetsialist
642 0070