Oliver Orro

Arhitektuuri konservaator ja arhitektuuriajaloolane. Lõpetas Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse erialal 2005. aastal, seejärel on ta töötanud Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis muinsuskaitse osakonna peaspetsialistina ning alates 2011 aastast Eesti Kunstiakadeemias lektori ning teadurina.

Eesti Kunstiakadeemia doktorant (muinsuskaitse ja restaureerimine), kelle uurimissuundadeks on Eesti 19. sajandi II poole ja 20. sajandi alguse arhitektuur (sh puitelamud, tööstus- ja militaarehitised), aga ka Nõukogude perioodi linnaehitus ja muinsuskaitse.

Lisaks otseselt oma uurimisteemadega seotud ainekursustele on ta Eesti Kunstiakadeemias lugenud üldkunstiajaloo (Vanaaja kunst) ja üldise arhitektuuriajaloo (nn klassikalise ajastu arhitektuur) ning muinsuskaitse seadusandlusega ja ajaloofilosoofiaga seotud loenguid.

Õppejõud, Üldine arhitektuuri ajalugu, Restaureerimine ja konserveerimine