Sabina Liselle Ummelas

EKA Üliõpilasesinduse asepresident, kultuuri- ja sporditoimkond, kunstiteadus ja visuaalkultuur BA