Sigrid Solnik

Projekti koordinaator "Tallinna viidasüsteemi väljatöötamine ja kasutajauuringud"