Stella Runnel

Stella_Soomlais_stuudios_Tunnel-web
Külalisdotsent, aksessuaari- ja köitedisaini osakonnajuhataja
B511
626 7317