Yrjö Wiherheimo

Õppejõud, erialastuudio juhendaja