Jõelähtme kiriku tornitipus särab EKA tudengite poolt kullatud rist

Jõelähtme kiriku enam kui sajandivanuse tornikiivri uuendamise käigus tehti korda ka samast ajast pärinevad rist ja muna. Uhke ja vastupidava kuldkatte saanud rist asetati tornitippu tagasi peale pühapäevast jumalateenistust 29. oktoobril.

Üle kuu aja väldanud kuldamisega olid ametis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrandid Varje Õunapuu, Taavi Tiidor ja Kristjan Müil ning professor Hilkka Hiiop. Töid viidi läbi kirikus kohapeal, mis muutis kogu protsessi keerukamaks ja aeganõudvamaks kuna selleks puudusid konserveerimisstuudiole omased tingimused. Seevastu tekkis töögrupil tugev side kiriku, kohaliku kogukonna ja teiste huvilistega, kel avanes harukordne võimalus restauraatorite tegemisi kõrvalt jälgida ning ka oma käega kuldamist proovida.

1912.aastal puidust valmistatud ning vaskplekiga üle löödud rist ja muna olid algselt viimistluseta kuid kaeti hiljem nitrovärviga. Väärika kuldkatte said need uuendustööde käigus esmakordselt ja seda eelkõige praktilistel kaalutlustel, et välistada vase ja tsingi kooskasutusest tulenev tornikiivri plekk-katte korrosioonirisk.

240 dm2 pinda kullati kahel korral ning 95,8 % sisaldusega lehtkulda kulus selleks kokku 9,34 grammi.

Kiriku tornikiivri restaureeris Rändmeister, risti valmistas kuldamiseks ette metallikonservaator Rein Mõtus .

 

Vaata ja loe lähemalt:

Vaata fotosid Muinsuskaitse digiteegist

ERR-i kultuuriuudis 29.10.17

Harju Elu 20.10.17

ERR-i kultuuriuudis 20.09.17

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Kunsti­kultuuri teaduskondMuinsus­kaitse ja konserveerimine