Kadri Kallaste kaitses rahvusvahelisele uurimusele tugineva doktori​töö tapeetide säilitamisest​.

19. novembril kaitse​s​ Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala doktorant Kadri Kallaste ​edukalt ​doktoritöö teemal ​“Tapeetide säilitamine interjööri osana. Tapeedi konserveerimise problemaatika käsitlus Austrias, Eestis ja Rumeenias läbiviidud projektide põhjal”​ ​​(“Preservation of Wallpapers as a Part of Interior. Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia and Romania”​)​.​  ​D​oktoritöö keskendub ajalooliste tapeetide säilitamisele nende algses asukohas tervikliku interjööri osana ning selleks vajaliku metodoloogia väljatöötamisele. Teema valik on eelkõige tingitud murettekitavast olukorrast Eestis, kuid töö tulemus on rakendatav ka laiemalt. ​

Doktoritöö juhendajad olid​ prof. dr. Krista Kodres ja Markus Krön​ ning eelretsensendid dr. Hilkka Hiiop​ ja prof. dr. Anne van Grevenstein-Kruse​.

Doktoritöö kaitsmisel osales​ oponen​dina​ ​Amsterdami Ülikooli emeriitprofessor dr. Anne van Grevenstein-Kruse​, kelle arvates oli Kadri Kallaste doktoritöö esitlus huvitav​ ning​ uurimus inspireeriv​.​ ​”Doktorant on läbinud pika teekonna ning tema teadmised uurimisvaldkonnas on väga laialdased​,” sõnas dr. van Grevenstein-Kruse oma kõnes.​

Uurimuse eesmärgiks oli töötada välja juhised, mis võimaldaksid säilitada suuremat hulka ajaloolisi tapeete interjööri osana. Selleks ei ole võimalik välja pakkuda üht universaalset lahendust, vaid erinevate säilituskontseptsioonide kogum, mida saab kasutada restaureerimislahenduste väljatöötamiseks erinevates olukordades.

Uurimuse esimene osa keskendub tapeetide ja levinumate seinaskeemide ajaloole, kasutatud materjalidele ja tootmisviisidele. Lisaks sellele on analüüsitud tapeetide restaureerimise põhjuseid, meetodeid ja erinevate kontseptsioonide mõju restaureeritavale objektile.

Doktoritöö praktilises osas on dokumenteeritud kaheksat erinevat ajalooliste tapeetide restaureerimise juhtumit ja analüüsitud nende säilitamise probleemistikku.

Juhised valmisid uurimuse teoreetilise osa ja praktiliste restaureerimislahenduste kombineerimisel. Tapeetide säilitamiseks interjööri osana pakub autor välja erinevaid variante:in situ säilitamine, restaureeritud objekti paigaldamine selle algsesse asukohta ning tapeedi paigaldamine sekundaarsesse asukohta. Tapeete võib interjööris säilida nii terviklike kui fragmentaarsete objektidena.

Väljatöötatud metodoloogia võimaldab suurema hulga väärtusliku materjali säilitamist ja eksponeerimist selle algses või selleks sobivas uues keskkonnas, vaatajaskonna paremat ligipääsu ning ajalooliste tapeetide väärtustamist interjööri osana.

Doktoritöö j​uhendaja​, Eesti Kunstiakadeemia professor​ dr Krista Kodrese meelest tuli ​Kallaste ​edukalt toime kunstiteaduse ja restaureerimise erialaste kontseptsioonide ühendamisega.  ​Doktoritööga on võimalik​​ tutvuda Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus (Estonia pst 7, III korrus) ja doktorikooli kodulehel.

— ​Teate ​toimetas —

Solveig Jahnke

Kommunikatsioonijuht

Eesti Kunstiakadeemia

Estonia pst 7/Teatri väljak 1

Tallinn 10143

Tel +372 6 267 111

Mob +372 56 26 4949