Käivitusid esimesed EKA teadusfondist rahastatud uurimisprojektid

Aasta alguses kuulutas EKA esmakordselt välja majasisese uurimisgrantide taotlusvooru. Uurimisprojektide rahastamisega toetatakse akadeemiale oluliste uurimisteemade ja -rühmade loomist ja arendamist ning teadmussiirde suurendamist. Traditsioonilise teadustöö ja arendustegevuse kõrval peame oluliseks akadeemia ühe fookusvaldkonna – loome- ja praktikapõhise uurimuse – arendamist, mida riiklik konkurentsipõhine teadusrahastus ei toeta.

 

Konkursi tulemusena alustasid sel kevadel kolm uut uurimisprojekti.

 

EKA teadusgrandi pälvis vabade kunstide teaduskonna vanemteadur dr Raivo Kelomehe juhitud uurimisrühm projektiga “Tähendus- ja kogemusloome digitaalses kunstis ja mängudes”, mille keskmes on tehnoloogia ja digimeedia mõju loome-, uurimis- ja säilituspraktikatele. Projektis analüüsitakse kultuurilisi muutusi, mida on põhjustanud digitehnoloogia ja kuidas need mõjutavad tulevikus kujutavat ja rakenduskunsti, mängude disaini ja kultuuri, disainitehnoloogiaid ja materjalikasutust.

 

EKA arendusgrandi pälvis arhitektuuriteaduskonna vanemteadur dr Renee Puusepp, kelle projekti “Muutmoodulmaja” sihiks on seatud uute modulaarsete ja kohandatavate majakontseptsioonide ning tehasemaja projekteerimise õppe- ja arendussuuna välja töötamine. Kavas on jõuda reaalselt tehases toodetavate lahendusteni ning neist üks ka osaliselt või terviklikult valmis toota. Projekti kaasrahastavad Welement AS ja Harmet OÜ.

 

EKA loomeuurimusliku grandi pälvis graafika osakonna dotsent Eve Kask projektiga “Käsmu inimesed ja majad 2”. Kaasaegse kunsti ja antropoloogilise kultuuriuurimise võimalusi kombineeriv interdistsiplinaarne loomeuurimuslik projekt käsitleb Käsmu näitel argielu muutumist taasiseseisvunud Eesti maakohtades. Projekt on rajatud kohalike elanike osalusele, selle raames viiakse Käsmus läbi antropoloogiliste välitööde praktika, valmivad näitused, raamat ja teadusartiklid.

 

Rahastuse saanud projektide kestus on kuni kaks aastat.

EKA jätkugrandid, mille eesmärk on toetada ühe töötaja rahastamisega uurimissuuna püsimist ja edasi arendamist, pälvisid kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi nooremteadurid Kädi Talvoja ja Kristina Jõekalda ning muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna nooremteadur Andres Uueni.

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud

Käimasolevad teadusprojektid