2014/2015 ÕPPEAASTA ÕPPEKOHTADE KINNITAMINE SAIS-IS

Õppekohtade kinnitamine toimub SAIS keskkonnas hiljemalt 21.07.2014. 

Postitatud